DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - BÀ RỊA VŨNG TÀU

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 653 Xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ - BÀ RỊA VŨNG TÀU


01/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU
Địa Chỉ: Lô 8,đường N7, khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0919.366.688


 

02/ CÔNG TY TNHH BARI PHƯƠNG ĐÔNG
Địa Chỉ: Lô 16, Đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện Thoại: 0983 960 986


 

03/ CÔNG TY TNHH TM DV QUỐC TẾ SƠN LONG
Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện Thoại: 0912 409 777


 

04/ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP MNK
Địa Chỉ: Lô 12, Đường D6, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu


 

05/ CÔNG TY TNHH ENTOBEL BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa Chỉ: Lô 05, đường N3, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện Thoại: 0382647503


 

06/ CÔNG TY TNHH O.N VINA
Địa Chỉ: Lô 18 đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 846503543688


 

07/ CÔNG TYCP BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN
Địa Chỉ:  Lô 16, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (025) 4368 8979


 

08/ CÔNG TY TNHH SX GIÀY VĨNH UY II
Địa Chỉ:  Lô 20 đường N13, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 02543654507


 

09/ CÔNG TY CP S&S GLOBEL
Địa Chỉ: Lô 4, đường D6 Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu


 

10/ CÔNG TY TNHH LUCKY RITE
Địa Chỉ: Lô BB2, đường D6, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.


 

11/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU
Địa Chỉ: Lô 8,đường N7, khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:  02113.859.556 - 0919.366.688


 

12/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI ANAN
Địa Chỉ: Lô 17, đường N11, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3957 888


 

13/ CÔNG TY TNHH C&H TECH VINA
Địa Chỉ: Đường N11, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tà


 

14/ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÍN NGHĨA _ PHƯƠNG ĐÔNG
Địa Chỉ: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:  02543663511


 

15/ CÔNG TY TCP THÉP BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa Chỉ: Lô 18, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0983959999


 

16/ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN
Địa Chỉ: Lô 15, đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:  02513521752


17/ CÔNG TY TNHH ABLE PACK INTERNATIONAL
Địa Chỉ: Lô 7A, đường N7, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 02543886666


18/ CHI NHÁNH CÔNG TY CP NAM NGUYÊN
- NHÀ MÁY BÊ TÔNG NAM NGUYÊN ĐẤT ĐỎ
Địa Chỉ: Lô 16, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0988753942