DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA HIỆP - PHÚ YÊN

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 162 Xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA HIỆP - PHÚ YÊN


01/ NTNN- CÔNG TY TNHH MTV MASAN BREWERY PY
Địa Chỉ: Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3600263


02/ CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP BLUE SEA
Địa Chỉ: Lô B5, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện Thoại: 0257 3548538


03/ CÔNG TY TNHH XIN BANG
Địa Chỉ: Lô C9-C11 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện Thoại: 0257 3548977


04/ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN SONG MÂY XUẤT KHẨU HÒA HIỆP
Địa Chỉ: Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện Thoại: 0257 3536388


05/ CÔNG TY TNHH MOSC VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô C8 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện Thoại: 02763 883911


06/ CÔNG TY TNHH MOSC VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô C8 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0913866279


07/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAN HUA
Địa Chỉ:  Lô B4 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3548831


08/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAN HUA
Địa Chỉ:  Lô B4 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3548831


09/ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HỒNG NGỌC
Địa Chỉ:  Lô B3, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3548444


10/ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAESAN
Địa Chỉ: Lô B6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3548166


11/ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HẢI
Địa Chỉ: Lô A9, A11 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3548828


12/ CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT SÀI GÒN
Địa Chỉ: Lô E5, E6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3548821


13/ CÔNG TY TNHH HARRY&
Địa Chỉ: Một phần lô E6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Thôn Phước Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3550435


14/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY PY
Địa Chỉ: Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại:  0257 3548173


15/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG VI NA
Địa Chỉ: Lô B2, B3, B4 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3852559