DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG _ TÂY NINH

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 196 Xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG _ TÂY NINH


01/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM
Địa Chỉ: ô A7.2-4, đường C2, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 585200


02/ CÔNG TY TNHH MAY MẶC REHONG VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A4.13-14, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Nin
Điện Thoại: 02763 883485


03/ CÔNG TY TNHH SHENLONG FUR (VIỆT NAM)
Địa Chỉ: Lô A9.4-5, Đường D3, khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện Thoại: 02763 729222


04/ CÔNG TY TNHH YOUNG IL VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A6 1-4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh g
Điện Thoại: 02763 970201


05/ CÔNG TY TNHH DAEHA VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A3.4-5, khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện Thoại: 02763 883911


06/ CÔNG TY TNHH MAY MẶC FIRST TEAM VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A1, đường 787, Khu CN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 883388


07/ CÔNG TY TNHH YOUNG IL VIỆT NAM
Địa Chỉ:  Lô A6 1-4, đường N5, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 970201


08/ CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY KTZ VIỆT NAM
Địa Chỉ:  Lô A13.10, đường Trung tâm, khu CN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 899613


09/ CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO TÂY NINH
Địa Chỉ:  Lô A20, Đường N8B, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 883364


10/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM ĐỨC THÀNH
Địa Chỉ: Lô A8-5, đường C1, Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 883884


11/ CÔNG TY TNHH JIA KUAN SHUN
Địa Chỉ: Lô A3-2, đường N4, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 970066


12/ CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY KTZ VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A8.10, đường C1, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh g
Điện thoại: 02763 899611


13/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MEBIPHA - CHI NHÁNH TÂY NINH
Địa Chỉ: Lô A11.1 đường Trung Tâm, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 970109


14/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A7.2-4, Đường C2, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại:  02763 585200


15/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM
Địa Chỉ: Lô A7.2-4, Đường C2, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 02763 585200