DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 165 Xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH

 

1/ CÔNG TY TNHH SINH HÓA MINH DƯƠNG VIỆT NAM
Mã số thuế: 4101236739
Liên hệ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0256 3876 888


 

2/ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN SÀI GÒN _ QUY NHƠN
Mã số thuế: 4101362268
Liên hệ: Lô 06, đường Số 5, KCN Nhơn Hội - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0563824951


 

3/ CÔNG TY TNHH MTV SCHAUPP BÌNH ĐỊNH - NHƠN HỘI
Mã số thuế: 4100659509
Liên hệ:  Lô B6 - 02 Khu Công Nghiệp Nhơn Hội (khu A) Khu KT Nhơn Hội - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0283 240441


 

4/ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN SÀI GÒN _ QUY NHƠN
Mã số thuế: 4100624513
Liên hệ:  Lô B6 đường Số 5, KCN Nhơn Hội - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0563824951