DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SA ĐÉC _ ĐỒNG THÁP

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 177 Xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SA ĐÉC _ ĐỒNG THÁP

 

1/ CÔNG TY CỔ PHẦN SA ĐÉC
Địa chỉ: Khu A, KCN Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 84-67-762476


2/ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUỐC TẾ
Địa chỉ: Lô III-7, khu C mở rộng, KCN Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0277 3567 8873/ CHI NHÁNH CÔNG TY CP DOCIMEXCO-DOCIFISH
Địa chỉ: Khu C, Lô VI, KCN Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 067-762429


4/ CÔNG TY TNHH MTV THÙY VÂN
Địa chỉ:  Lô III-4A, Khu A, Khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0907595399


5/ CÔNG TY TNHH USFEED
Địa chỉ:  Lô II-2, II-3, II-4, II-5 khu A1, khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 02518972388


6/ CÔNG TY CP THỨC ĂN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG TÂY NAM
Địa chỉ: Lô II-5, II-6, II-7, khu C mở rộng, khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 02773 762261


 

7/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WILMAR AGRO VIỆT NAM TẠI SA ĐÉC
Địa chỉ:  Lô II-7, Khu C mở rộng , khu Công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 02773911888

 

8/ CÔNG TY CP Q.V.D ĐỒNG THÁP
Địa chỉ:  Lô 7-8, khu C mở rộng, khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

 

9/ CÔNG TY TNHH LÂM DŨNG
Địa chỉ: Lô CII-5, khu C, KCN Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0918028403

 

10/ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIÊN THÀNH
Địa chỉ:  Khu A1, Khu Công Nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

 

11/ CÔNG TY TNHH CADO
Địa Chỉ: Lô I-8, khu C mở rộng KCN Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0918509261

 

12/ CÔNG TY CP ĐÔNG DƯƠNG MEKONG
Địa chỉ: L6 N-3, N-3, khu A, khu Công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0989713632

 

13/ CÔNG TY TNHH WILLRICH
Địa chỉ:  Lô III - 2A khu A, Khu Công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

 

14/ CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG
Địa chỉ:  Lô C1-1, khu C, Khu Công Nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0236368486815/ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM Q.V.D ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: Lô C VI Khu Công Nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0650 3652 648

 

16/ XÍ NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU SA ĐÉC
Địa chỉ: Lô C, Khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

 

17/ CÔNG TY TNHH DONG HWA
Địa chỉ: Khu C - Khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0650 3652 648

 

18/ CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG
Địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp
Liên hệ: 0277 3764 159

 

19/ CÔNG TY CP LONG CHUN SÁCH
Địa chỉ: Khu C Khu công nghiệp Sa đéc - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp