DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC - BÌNH DƯƠNG

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 126 Xem

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC - BÌNH DƯƠNG

01/ CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU

Địa Chỉ: Lô B12, đường D2, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điện thoại: (08) 38329897


 

02/ CÔNG TY TNHH GREEN CHEMICAL VIỆT NAM

Địa Chỉ: Ô 3, Lô B7, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điện Thoại: 02743815699


 

03/ CÔNG TY TNHH JU SAN VIỆT NAM

Địa Chỉ: Ô 4, Lô B7, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điện Thoại: 0941152240


 

04/ CÔNG TY TNHH HỌP THẤT GIA

Địa Chỉ: Lô B6, ô 1-2, đường D2, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điện Thoại: 02743651399


 

05/ CÔNG TY TNHH HÓA ỨNG DỤNG BASE VINA

Địa Chỉ: Lô B7, Ô 1, đường D2, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điện Thoại: 02743651152


 

06/ CÔNG TY TNHH GIẤY ĐẶC CHỦNG TUODA

Địa Chỉ: Lô B6 Ô 10 đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Điện thoại: 0919766839


 

07/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LAMA VIỆT NAM

Địa Chỉ:  Lô B8, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

08/ CÔNG TY TNHH SPARKLE ASIA PACIFIC VIỆT NAM

Địa Chỉ:  Ô 1,2; Lô B1, đường N1, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

09/ CÔNG TY TNHH FIT SKY GROUP VIỆT NAM

Địa Chỉ:  Ô 4, Lô B10, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

10/ CÔNG TY TNHH MBK

Địa Chỉ: Ô 4,5,6, Lô B11, đường 11, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

11/ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TUYỀN  HƯNG HẬU

Địa Chỉ: Lô B 20 KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

12/ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT S J

Địa Chỉ: Thửa 250, đường N2, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

13/ CÔNG TY TNHH SX & ĐT THUẬN CẢNG VN

Địa Chỉ: Ô 3,4,9,10 Lô B3, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

14/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LIÊN VINH

Địa Chỉ: Ô 1,2,6,7 Lô B3 đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

15/ CÔNG TY TNHH SX THUỘC DA HỮU HÒA

Địa Chỉ: Ô 1,2 Lô B5 đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

16/ CÔNG TY TNHH SX THUỘC DA MỸ VỆT

Địa Chỉ: Ô 3,4,5,9 Lô B4, đường 4, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

17/ CÔNG TY TNHH SX THUỘC DA VIỆT MỸ

Địa Chỉ:  Ô 1,2,7,8 Lô B4, đường 4, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

18/ CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỐM SỨ THANH BÌNH VN

Địa Chỉ: Lô B6, Ô 11,12, đường N3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương


 

19/ CÔNG TY TNHH SX THUỘC DA VIỆT SƯƠNG

Địa Chỉ:  Ô 1,2,3,4 Lô B2, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

 

20/ CÔNG TY TNHH SX THUỘC DA VIỆT LỢI

Địa Chỉ: Ô 5,6 Lô B2, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương