DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 749 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Bình , Bình Dương

 

1. Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Năng Lượng Xanh Bình Dương

Đ/C: Lô 1h3, Đường Cn 7, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Sản Phẩm Khác Từ Gỗ; Sản Xuất Sản Phẩm Từ Tre, Nứa, Rơm, Rạ Và Vật Liệu Tết Bện

 

 

2. Công Ty Cổ Phần Nghĩa Hoàng Phúc

Đ/C: Lô 2d3, 2d4, Đường Cn3, Cn8 Và Cn10, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế
 

 

3. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Vạn Tín Phát Mã Số Thuế:

Đ/C: Lô 2h4, Đường Cn4 Và Cn5, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Sản Phẩm Khác Từ Gỗ; Sản Xuất Sản Phẩm Từ Tre, Nứa, Rơm, Rạ Và Vật Liệu Tết Bện

 


4. Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Mvn

Đ/C: Lô 2h6 Đường Cn6 KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu5. Công Ty Tnhh Bí Ngô

Đ/C: Lô 1h10, Đường Cn6-Cn9, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Sản Phẩm Khác Từ Gỗ; Sản Xuất Sản Phẩm Từ Tre, Nứa, Rơm, Rạ Và Vật Liệu Tết Bện

 

6. Công Ty Tnhh Bê Tông Hồng Tín Bình Dương

Đ/C: Lô 1a1, Đường Cn8 Và Cn15, KCN Tân Bình, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Bê Tông Và Các Sản Phẩm Từ Xi Măng Và Thạch Cao7. Công Ty Tnhh Bao Bì T&G

Mã Số Thuế: 3702719707
Đ/C: Lô 2l7,2l8 Đường Cn5 Và Cn6, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Bán Buôn Chuyên Doanh Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

 

8. Công Ty Tnhh Anaq Việt Nam

Đ/C: Lô 1c7, 1c8, Đường Cn8, KCN Tân Bình, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế

 

9. Công Ty Tnhh Advanced Cabinets Supply Việt Nam

Đ/C :Lô 1h8, 1h9, Đường Cn9, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế


 

10. Công Ty Cp KCNTân Bình

Đ/C: Lô 3a, Đường Cn7, KCN Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngành Nghề : Kinh Doanh Bất Động Sản, Quyền Sử Dụng Đất Thuộc Chủ Sở Hữu, Chủ Sử Dụng Hoặc Đi Thuê