DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 1615 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


01/ Công Ty Tnhh Kyc Machine Industry Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681245

 

02/ Công Ty Tnhh Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681214

 

03/ Công Ty Tnhh Fukuokarashi Việt Nam

Đ/C: B-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681200

 

04/ Công Ty Tnhh Hóa Chất Fuji Việt Nam

Đ/C: Đường D4-1, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681250


 

05/ Công Ty Tnhh Nagae Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681178


 

06/ Công Ty Tnhh Hikari Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681088

 

07/ Công Ty Tnhh Tayca (Việt Nam)

Đ/C: Lô H3, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681255


 

08/ Công Ty Tnhh Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

09/ Công Ty Tnhh Kolmar Việt Nam

Đ/C: Đường N2-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

10/ Công Ty Tnhh Kobelco Mobile Power Việt Nam

Đ/C: Nhà Xưởng Cho Thuê 6-3, Đường N3-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

11/ Công Ty Tnhh Hirata Precision Industrial Việt Nam

Đ/C: Nhà Xưởng Cho Thuê 3-3, Đường N3-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

12/ Công Ty Tnhh Đầu Tư Long Đức

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

13/ Công Ty Tnhh Việt Nam Shibutani

Đ/C: Kcn Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

14/ Công Ty Tnhh Tomoe Việt Nam - Cn Miền Nam

Đ/C: Phòng Số 3, Tầng 2, Trung Tâm Điều Hành Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681196


 

15/ Công Ty Tnhh Tomoe Việt Nam - Cn Miền Nam

Đ/C: Phòng Số 3, Tầng 2, Trung Tâm Điều Hành Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681196


 

16/ Công Ty Tnhh Việt Nam Shibutani

Đ/C: Kcn Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201032


 

17/ Công Ty Tnhh Minami Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681757

 

18/ Công Ty Tnhh I-Den Việt Nam

Đ/C: Nhà Xưởng Cho Thuê 3-2, Đường N3-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681682

 

19/ Công Ty Tnhh Itak International (Việt Nam)

Đ/C: Nhà Xưởng Cho Thuê 2-5, 6, Đường N3-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681968


 

20/ Công Ty Tnhh The Support Việt Nam

Đ/C: Lô D3, Khu Nhà Xưởng Cho Thuê, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201009

 

21/ Công Ty Tnhh Taiyo Brush Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3201011


 

22/ Công Ty Tnhh Texel - Seikow Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681279


 

23/ Công Ty Tnhh Tentac (Hồ Chí Minh)

Đ/C: Đường D4-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681278


 

24/ Công Ty Tnhh Toste Việt Nam

Đ/C: Nhà Xưởng Cho Thuê 5-1, Đường N3-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681800


 

25/ Công Ty Tnhh Ohmi Kako Việt Nam

Đ/C: Đường N3-2, Nhà Xưởng Cho Thuê 5-6, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681500

 

26/ Công Ty Tnhh Japan Best Foods

Đ/C: Đường N3-1, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681298


 

27/ Công Ty Tnhh Koikeya Việt Nam

Đ/C: Đường N3-2, Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681368


 

28/ Công Ty Tnhh Taiyosha Electric Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681005


 

29/ Công Ty Tnhh Pegasus - Shimamoto Auto Parts Việt Nam

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681171
 

 

30/ Công Ty Tnhh Smc Manufacturing (Việt Nam)

Đ/C: Kcn Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3681345