DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỊNH , LONG AN

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 508 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long ĐỊnh, Long An

 

01. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO AGRITECH
Mã Số Thuế: 1100838559
Liên Hệ: Khu công nghiệp Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An
Ngành Nghề: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


02. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM PHONG
MST: 1100633424
Liên Hệ: Khu công nghiệp Long Định-Long Cang, Xã Long Cang, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An
Ngành Nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 

03. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO BÌNH ĐIỀN – LONG AN
MST: 1101383456
Liên Hệ: Khu công nghiệp Long Định Long Cang, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An
Ngành Nghề: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

 

04. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KIM KHÍ HÙNG LỢI PHÁT
MST: 1101919680
Liên Hệ: Khu công nghiệp Long Định Long Cang, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An
Ngành Nghề: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

 

05. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SƠN HÙNG LỢI PHÁT
MST: 1101926656
Liên Hệ: Khu công nghiệp Long Định Long Cang, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An
Ngành Nghề: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại