DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU, LONG THÀNH , ĐỒNG NAI

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 142 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Gò Dầu , Long Thành , Đồng Nai


01. Công Ty Tnhh Hóa Chất Và Phân Bón Nam Việt Tân
Đ/C: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Phân Bón Và Hợp Chất Ni Tơ02. Công Ty Tnhh Hóa Chất Chất Hóa Dẻo Vina
Đ/C: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu03. Công Ty Tnhh Uic Việt Nam
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Hoạt Động Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân Khác Còn Lại Chưa Được Phân Vào Đâu04. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aica Đồng Nai
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

 

05. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ak Vina
Đ/C: Số 02, Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu


06. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Hóa Chất Haein
Đ/C: Lô 10, Đường 3, Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Cơ Bản


07. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Rock Team (Việt Nam)
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Và Sản Phẩm Hoá Chất


08. Công Ty Tnhh Totalenergies Marketing Việt Nam
Đ/C: Lô Số 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế


09. Công Ty Tnhh Top Solvent (Việt Nam)
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Và Sản Phẩm Hoá Chất10. Công Ty Tnhh Petronas (Việt Nam)
Đ/C: Lô 03, Kcn Gò Dầu, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Khí Đốt, Phân Phối Nhiên Liệu Khí Bằng Đường Ống


11. Công Ty Tnhh Surint Omya (Viet Nam)
Đ/C: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu12. Công Ty Tnhh Nhựa Và Hóa Chất Tpc Vina
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Plastic Và Cao Su Tổng Hợp Dạng Nguyên Sinh13. Công Ty Tnhh Kpx Vina
Đ/C: Lô 10, Đường Số 3, Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu14. Công Ty Tnhh Aica Đồng Nai
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu


15. Công Ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
Đ/C: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Từ Đất Sét


16. Công Ty Shell Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế


17. Công Ty Phân Bón Việt Nhật
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Phân Bón Và Hợp Chất Ni Tơ18. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pancera
Đ/C: Kcn Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Lĩnh Vực: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Từ Đất Sét