DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 98 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước


01. CÔNG TY TNHH SHYANG TA CO., LTD

Đ/C: LÔ A8, KCN CHƠN THÀNH I, ẤP 2, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ĐIỆN THOẠI: 02713691225 & 02713691225

EMAIL: RMX.RAN@ST.SSBSHOES.COM


02. CÔNG TY TNHH MTV GỖ PHÚC THÀNH BP

Đ/C: LÔ A2.7, A2.9, KCN CHƠN THÀNH, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, VIETNAM

ĐIỆN THOẠI: 0271 3691559


03. CÔNG TY TNHH BEESCO VINA

Đ/C: KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH 2, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC, THÀNH TÂM, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 0271 3691100


04. CÔNG TY CP SX KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƠN THÀNH

Đ/C: 10 KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, THÀNH TÂM, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 0271 3691012


05. CÔNG TY TNHH VN CHEN LAIN METAL

Đ/C: LÔ A3.3 & A3.4, KCN CHƠN THÀNH 115 HA, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 02713691087


06. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÔNG THÀNH TÍN

Đ/C: LÔ A2-6, KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, ẤP 2, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, THÀNH TÂM, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 09071741 21


07. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHENG DA VN

Đ/C: LÔ A3, ĐƯỜNG SỐ 6, KCN CHƠN THÀNH 1, ẤP 2, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 0916650086


08. CÔNG TY TNHH KIM THẦN THÁI

Đ/C: LÔ A3.7 VÀ A3.8 KCN CHƠN THÀNH, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 02713691150


09. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FOCUS UNDERWEAR ASIST

KCN CHƠN THÀNH II, X. THÀNH TÂM, H. CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: (0271) 3691333,(0271) 3691334, (0271)3691335 , 0969 835 865

EMAIL: FOCUSVN02@FOCUSBRA.COM.TW


10. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ THIÊN Ý

Đ/C: LÔ A4.1-A4.5 KCN CHƠN THÀNH,, ẤP 2, XÃ THÀNH TÂM, THÀNH TÂM, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: (0271)3822 8476

EMAIL: INFO@THIENY.COM.VN


11. CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

Đ/C: LÔ F10-F11, KCN MINH HƯNG - HÀN QUỐC, XÃ MINH HƯNG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC BÌNH PHƯỚC , VIỆT NAM

ĐIỆN THOẠI: (0271) 3645269,

EMAIL: HANAVINA@NAVER.COM


12. CÔNG TY TNHH BEESCO VINA

Đ/C: KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH 2, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC, THÀNH TÂM, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 0271 3691100

 

13. CÔNG TY CP SX KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƠN THÀNH

Đ/C: 10 KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, THÀNH TÂM, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 0271 3691012


14. CÔNG TY TNHH VN CHEN LAIN METAL

Đ/C: LÔ A3.3 & A3.4, KCN CHƠN THÀNH 115 HA, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: 02713691087


15. CÔNG TY TNHH KOMEX VINA

ĐƯỜNG SỐ 8, LÔ A2.4, KCN CHƠN THÀNH I, X. THÀNH TÂM, H. CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN THOẠI: (0271) 3691192

EMAIL: KMXCUONG013@GMAIL.COM


16. CÔNG TY TNHH SHYANG TA CO., LTD

Đ/C: LÔ A8, KCN CHƠN THÀNH I, ẤP 2, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ĐIỆN THOẠI: 02713691225 & 02713691225

EMAIL: RMX.RAN@ST.SSBSHOES.COM


17. CÔNG TY TNHH MTV GỖ PHÚC THÀNH BP

Đ/C: LÔ A2.7, A2.9, KCN CHƠN THÀNH, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, VIETNAM

ĐIỆN THOẠI: 0271 3691559