DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II - BÀ RỊA VŨNG TÀU

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 107 Xem

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II - BÀ RỊA VŨNG TÀU

01/ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
Địa chỉ: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 02543921999


02/ CÔNG TY CP NHỰA HOA SEN
Địa chỉ:Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện Thoại: 0254 3923 232


03/ CÔNG TY CP LEC GROUP
Địa chỉ: Đường số 4, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254. 3897 789


04/ CÔNG TY TCP BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ:  Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện Thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458 (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458


05/ CÔNG TY CP CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện Thoại: 02543899773


06/ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PHÚ MỸ
Địa chỉ: Đường số 3 Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện Thoại: 02543921658


07/ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỦY TỔNG HỢP PHÚ MỸ
Địa chỉ: Đường 911B, Khu công nghiệp Phú Mỹ mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 0984536478


08/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 02543866899


09/ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH ASIA
Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 02543968668


10/ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỄN THUẾ HALO VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0986988889