DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY Ở KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 116 Xem

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY Ở KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC


01/ CÔNG TY TNHH GỖ MERLIN
Địa chỉ: lô A7, A8 KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại:
02713834999


02/ CÔNG TY TNHH GLOBAL WATER INTERNATIONAL
Địa chỉ: Một phần lô C2, Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện Thoại:
886 937 102299


03/ CÔNG TY TNHH FLICKER INDUSTRIAL
Địa chỉ: lô A1 và 1 phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại :
035821599904/ CÔNG TY TNHH ETHAN DESIGN
Địa chỉ: lô A4 và 1 phần lô A5, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước05/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô D1- D6, khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước06/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI NGUYỄN XUÂN
Địa chỉ: Lô H10, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước07/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐĂNG KHOA
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, Lô F2, Đường N4, Bàu ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại:
0978415799


08/ CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỊ
Địa chỉ: Lô H14/1, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 0283 95821909/ CÔNG TY TNHH ALIGHT INDUSTRIAL
Địa chỉ: lô A3 và 1 phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 035821599910/ CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ ĐÔ THÀNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Lô A1, Đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 096772166611/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC & CHẾ TẠO KHUÔN MẪU CEM
Địa chỉ: Lô B1-B2-B3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước12/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA
Địa chỉ: L5, L6, K10, K12 Đường D5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, ấp, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 13929978112/ 033545113/ CÔNG TY TNHH JIAN HE
Địa chỉ: 1 phần lô H16 và 1 phần lô H17, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước14/ CÔNG TY TNHH IN HOA HONG YI
Địa chỉ: C2-C4 đường D2, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước15/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂM BÁC
Địa chỉ: Lô F1, F3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 096 857 855816/ CÔNG TY TNHH KIM NAM TINH
Địa chỉ: Đường D5 Lô K11 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện Thoại:
0779333893


17/ CÔNG TY TNHH KIM HỒNG HÀ
Địa chỉ: Lô K10 Đường D5 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 077933389318/ CÔNG TY TNHH JIAWEI (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Xưởng H, I, J, Lô G1 đến G10, Đường N4, N3, Khu Công Nghiệp, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện Thoại:
02713843898


19/ CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ BỂ CÁ CẢNH YUSEE VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô A3 và một phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 034701918120/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONG SHENG (VIỆT NAM)
Địa chỉ: 1 phần lô A1, A3, A4 và Lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 096440890821/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HANGLITAI
Địa chỉ: Lô G2, G3, G4, G5 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (86)0760-2360109922/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CASCOO
Địa chỉ: Lô B1-B2-B3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 86-13600342776/0335423/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA
Địa chỉ: Lô C1-C6 và Lô B5-B6-B7-B8 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng P, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 13929978112/ 033545124/ CÔNG TY TNHH BẢO KIÊN BP
Địa chỉ: Lô B9, B10, B14, B15, khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Diện thoại: 0936698666