DANH BẠ CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2, BÌNH DƯƠNG

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 8497 Xem

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương 

1/ Công Ty TNHH Năng Lượng & Kỹ Thuật Môi Trường Fujikasui

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: 3 Đường 20 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790521

Fax: (274)3790526

Email: Fkv@Fujikasui.Com.Vn


2/ Công Ty TNHH Yen Yue Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 3 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731326

Fax: (274)3731328

Email: Yenyue@Hcm.Vnn.Vn
 

3/ Công Ty TNHH Long Huei (Việt Nam)

Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động

Địa Chỉ: 23 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731161

Fax: (274)3731160

Email: Ac@Vn-Zeus.Com


4/ Công Ty TNHH Great Eastern Resins Industrial (Vn)

Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 8 Đường 17 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790858

Fax: (274)3790855

Email: Greco_Vn@Hcm.Vnn.Vn
 

5/ Công Ty CP Lâm Đạt Hưng

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 37 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790038

Fax: (274)3790735

Email: Lds@Hcm.Vnn.Vn
 

6/ Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.

Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định

Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737371

Fax: (274)3737372

Website: Www.Bureauveritas.Com/CPs


7/ Công Ty TNHH Song Tain Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 17 Lô O Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730225

Fax: (274)3730227

Email: Songtain@Hcm.Vnn.Vn

 

8/ O'leer Industrial Vietnam Co., Ltd

Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 25 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729034

Fax: (274)3729032

Email: Oleer.Ltd@Hcm.Vnn.Vn

 

9/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng SàiGòn (Saigon Nutri Food)

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737693

Fax: (274)3737694

Email: Sales@Saigonnutrifood.Com


10/ Công Ty TNHH Bình Minh

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 28 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790588

Fax: (274)3790791

Email: Es-Correctionltd@Hcm.Vnn.Vn

 

11/ Công Ty CP Full Power

Ngành Nghề: Xây Dựng - Thiết Kế

Địa Chỉ: 27c Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730562

Fax: (274)3730568

Email: Fullpowerarch@Hcm.Fpt.Vn

 

12/ Công Ty TNHH Gạch Men Long Tai

Ngành Nghề: Gạch Men

Địa Chỉ: 28 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3740511

Fax: (274)3740515

Email: Longtai@Saigonnet.Vn

 

13/ Công Ty TNHH Hochang Vina

Ngành Nghề: Nón, Nón Bảo Hiểm

Địa Chỉ: 10 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731500

Fax: (274)3731504

Email: Info@Capbanks.Com


14/ Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xd Hoa Sen (Hecc)

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737097

 

15/ Công Ty TNHH Quốc Tế Chutex

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 18 Lô C1 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790930

Fax: (274)3790770

Email: Bienhoaagan@Chutex.Com.Vn

 

16/ Công Ty TNHH Sheang Lih Cycle Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 21 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730188

Fax: (274)3730218

Email: Shining@Hcm.Vnn.Vn

 

17/ Công Ty TNHH Framas Việt Nam

Ngành Nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: 9 Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790761

Fax: (274)3790762


18/ 
Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (Hsg)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790955

Fax: (274)3737902

Email: Sales@Lotussteel.Com
 


19/ Công Ty TNHH Kim Ức Phong

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 8 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790226

Fax: (274)3790229

Email: Jinyifong@Vnn.Vn
 


20/ Công Ty TNHH Asama Yuh Jiun Int'l Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 19 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730103

Fax: (274)3728275

Email: Asamavn@Hcm.Vnn.Vn 

 

21/ Công Ty CP Phát Triển KCN Sóng Thần (Stiz Bình Dương)

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất

Địa Chỉ: 27 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, X.An Bình, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3793077

Fax: (274)3793073

Website: Www.Stiz.Com.Vn

 

22/ Công Ty TNHH Sx Olympic Pro Vn

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 6 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782085

Fax: (274)3782088

Email: OlympiCPro@Hcm.Vnn.Vn

 

23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tung Shin

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: 8 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790701

Fax: (274)3730800

Email: Tungshin@Hcm.Vnn.Vn

 

24/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quang Minh

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 22 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732890

Fax: (274)3732891

Email: Brighfurniture@Hcm.Vnn.Vn

 

25/ Công Ty TNHH Rinors (Việt Nam)

Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại

Địa Chỉ: 15 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730450

Fax: (274)3730659

Email: Rinorsvn@Hcm.Vnn.Vn

 

26/ Công Ty TNHH Tiger Alwin

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: 22 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710880

Fax: (274)3710885

Email: Tigeralwin@Hcm.Vnn.Vn


27/ Hsin Mei Kuang (Vn) Co. Ltd

Ngành Nghề: Mực & Mực In

Địa Chỉ: 3 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790860

Fax: (274)3737392

Email: Vinahmk@Hcm.Vnn.Vn

 

28/ Công Ty TNHH In Ấn Ming Sheng

Ngành Nghề: In - Bao Bì

Địa Chỉ: 18 Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732668

Fax: (274)3723672

Email: Mingshengco@Hcm.Vnn.Vn


29/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong

Ngành Nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: 12 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742677

Fax: (274)3742676


30/
Công Ty TNHH Thêu Nam Phong

Ngành Nghề: Thêu - Dịch Vụ

Địa Chỉ: 28 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732921

Fax: (274)3732923

Email: Namfeng@Hcm.Vnn.Vn

 

31/ Công Ty TNHH Active Int'l (Vn)

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 5 Lô N Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730297

Fax: (274)3730298

Email: Ww.Active@Hcm.Vnn.Vn


32/ Công Ty TNHH Mhy Việt Nam

Ngành Nghề: Nông Sản

Địa Chỉ: 6 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790880

Fax: (274)3790882

Email: Mhyfood@Hcm.Vnn.Vn
 

33/ Công Ty TNHH Mtv Tôn Hoa Sen (Hssc)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737555

Fax: (274)3737904

Website: Www.Lotussteel.Com


34/ Công Ty TNHH Esprinta (Vn)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737161

Fax: (274)3737160

Email: Yangji.Phan@Esprintavn.Com 

 

35/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Tm Đại Phát

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: 32 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790540

Fax: (274)3790542

Email: Bay@Daiphatfood.Com.Vn 

 

35/ Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: 16-18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790811

Fax: (274)3737974

Email: Michael@Upvn.Net08

 

36/ Wang Sheng Int'l Vn Co., Ltd

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: 18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730389

Fax: (274)3730391

Email: Wangsheng@Hcm.Vnn.Vn

 

37/ Công Ty TNHH Sx Tm Khải Hoàn

Ngành Nghề: Xe Hơi - Phụ Tùng

Địa Chỉ: 36 Lô 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790416

Fax: (274)3790418

Email: Vgcglass@Hcm.Vnn.Vn

 

38/ Công Ty TNHH Dệt Kao Sha Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 5 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790675

Fax: (274)3790676

Email: Kaoshavn@Hcm.Vnn.Vn

 

39/ Công Ty TNHH Ever Young

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác - Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: 5 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732588

Fax: (274)3732589

Email: Everyoung@Hcm.Vnn.Vn


40/ Công Ty CP Latitude Tree Vn

Ngành Nghề: Gỗ - Xuất Nhập Khẩu

Địa Chỉ: 29 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731385

Email: Latitudetree@Latitudetree.Com.Vn

 

41/ Công Ty TNHH Thái Phong

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô O Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730911

Fax: (274)3730912

Email: Thaiphongco@Hcm.Fpt.Vn

 

42/ Công Ty Ld American Home

Ngành Nghề: Gạch Men

Địa Chỉ: KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3740073

Email: Contact@American-Home.Com.Vn

 

43/ Công Ty CP Thép Pomina

Ngành Nghề: Thép - Công Ty

Địa Chỉ: Đường 27 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710051

Fax: (274)3740804

Email: Webmaster@Pomina-Steel.Com

 

44/ Công Ty TNHH Minh Phú

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 25 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790360

Fax: (274)3732907

 

45/ Kaken Vietnam Laboratory

Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định

Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737371

Fax: (274)3737372

Email: KvlJr@Kotiti.Com.Vn

 

46/ Công Ty CP Đại Thiên Lộc (Dtls)

Ngành Nghề: Thép - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737922

Fax: (274)3631627

Email: Daithienloc@Hcm.Vnn.Vn

 

47/ Công Ty TNHH Nan Pao Resins Vn

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 10 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790378

Fax: (274)3790377

Email: Nanpao@Saigonnet.Vn              

 

48/ Công Ty TNHH U.P Việt Nam

Ngành Nghề: Gas - Lắp Đặt Hệ Thống & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô N Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3728888

Fax: (274)3728999

Email: Upvietnam@Hcm.Vnn.Vn

 

49/ Công Ty TNHH Tsaiyarn Int'l Vn

Ngành Nghề: Xe Máy - Phụ Tùng

Địa Chỉ: 27b Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710555

Fax: (274)3710333

Email: Tsaiyam@Hcm.Vnn.Vn50/ Công Ty TNHH Ích Sai

Ngành Nghề: Gỗ - Thiết Bị Khai Thác & Chế Biến

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3793066

Fax: (274)3793069

 

51/ Công Ty TNHH Bor Yueh Int'l Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 26 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730301

Fax: (274)3730300

 

52/ Công Ty TNHH Poh Huat

Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: 17 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729101


53/ Hiệp Hội Thương Gia Đài Loan Tỉnh Bình Dương

Ngành Nghề: Hiệp Hội

Địa Chỉ: 29 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729050

Fax: (274)3731858