DANH BẠ CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIÊP MỸ PHƯỚC

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 11414 Xem

Danh sách các công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Phước

 

1/ CÔNG TY TNHH DE HEUS

Ngành nghề: Gia Cầm, Gia Súc - Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô G-2-Cn Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3558380

Fax: (650)3553082

Website: www.indochinefeed.com.vn


2/ CÔNG TY TNHH PRIMACY VIỆT NAM

Ngành nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường N5 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567317

Fax: (650)3567316

Email: petertsai92@yahoo.com.tw


3/ CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT

Ngành nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô K2 Đường N7 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3558067

Email: dongnamviet@vnn.vn


4/ CÔNG TY TNHH THÁI LONG VIỆT NAM

Ngành nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Đường N7 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567001

Fax: (650)3567002

Email: thailongvn@vnn.vn


5/ CÔNG TY TNHH CHIN HSIN VIỆT NAM

Ngành nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Đường D9 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3558188

Fax: (650)3558189

Email: chinhsin@hcm.vnn.vn


6/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: Van Công Nghiệp

Địa Chỉ: Đường D9 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567222

Fax: (650)3567225

Email: taijaanvn@vnn.vn ; taijaanvn@yahoo.com


7/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ GRAND ART VIỆT NAM

Ngành nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường D17 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3558356

Fax: (650)3558359

Email: grand_art_vn@yeah.net

 

8/ CÔNG TY TNHH VINA RONG HSING

Ngành nghề: Da & Giả Da

Địa Chỉ: Đường D1 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567698

Fax: (650)3556080

Email: jimhong@ronghsing.com


9/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER VIỆT NAM

Ngành nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường D9 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3558325

Fax: (650)3558324

Email: kaiservn@vnn.vn

 

 10/CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HÂN VIỆT

Ngành nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường N5 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567357

Fax: (650)3567360

Email: signalcable@vnn.vn

 

11/CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG

Ngành nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường D15 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3558008

Fax: (650)3558009

Email: Chengyang2906@yahoo.com

 

12/CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM (NUTIFOOD)

Ngành nghề: Sữa & Các Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô E3-E4 Đường D1 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567420

Fax: (650)3567190

Email: nutifood@nutifood.com.vn

 

13/CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE BAMBOO

Ngành nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường N7 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3566566

Fax: (650)3553364

Email: huge-bamboo@hcm.vnn.vn

 

14/CÔNG TY TNHH TRY ON RUBBER VIỆT NAM

Ngành nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: Đường N6 Kcn Mỹ Phước 1, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553739

Fax: (650)3553736

Email: zzx.trvn.meibu.com

 

15/CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KÍNH AN TOÀN MẶT TRỜI

 Ngành nghề: Kính - Sản Xuất, Buôn Bán & Lắp Đặt

Địa Chỉ: Lô B10 Đường Na5 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567539

Fax: (650)3567531

Website: www.sunglass.com.vn


16/ CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM

Ngành nghề: Cửa

Địa Chỉ: Đường Na3 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567737

Fax: (650)3567733

Website: www.securemang.com.tw

 

17/ SAEHWA - BANDO VINA CO., LTD

Ngành nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: F-6a-Cn Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553300

Fax: (650)3553304

Email: saehwabando@yahoo.com

 

18/CÔNG TY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM

Ngành nghề: Băng Tải Các Loại

Địa Chỉ: Lô F-1-Cn & F-7-Cn Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3556070

Fax: (650)3556078

Website: www.drbworld.com


19/CÔNG TY TNHH NATION PUMP

Ngành nghề: Máy Bơm

Địa Chỉ: Đường Na6 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567789

Fax: (650)3567782

Email: nationpump88@yahoo.com.vn

 

20/CÔNG TY CP NHỰA VÂN ĐỒN (SIMIPLAST) - CN

Ngành nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường Na6 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553081

Fax: (650)3553080

Website: www.simiplast.com.vn


21/CÔNG TY TNHH TATUNG VIỆT NAM

Ngành nghề: Điện - Đồ Dùng Bằng Điện

Địa Chỉ: Đường Na3 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3567800

Fax: (650)3567821

Email: j.b.hsu@tatung.com
 

22/CÔNG TY TNHH JIU YANG VIỆT NAM

Ngành nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô F-2c-Cn Đường Na1 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553836

Fax: (650)3553837

Email: jiuyangvn@vnn.vn

 

23/CÔNG TY TNHH I & Y VINA

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô D-10b Đường Na4 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553428

Fax: (650)3553433

Email: viola_korea@yahoo.com.vn

 

24/CÔNG TY TNHH OVI CABLES VIỆT NAM

Ngành nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Lô E-4a1-Cn & Lô E-4b-Cn Đường Na2 Kcn Mỹ Phước 2, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553683

Fax: (650)3553685

Email: camtuovi@gmail.com


25/CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YEU TA PETROCHEMICAL

Ngành nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa chỉ: Lô C-8f-Cn Đường Ne7c Kcn Mỹ Phước 3, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3577399

Fax: (650)3577229

Email: yeuta@hcm.vnn.vn


26/ CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH MIDEA (VIỆT NAM)

 Ngành nghề: Điện Lạnh - Thiết Bị

Địa chỉ: Đường De3 Kcn Mỹ Phước 3, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3577128

Fax: (650)3577202

Website: www.midea.com.vn 


27/CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM (KHV)

Ngành nghề: Vỏ, Ruột Xe - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô G2-Cn Kcn Mỹ Phước 3, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3599000

Fax: (650)3551568

Website: www.kumhotire.com


28/CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)

Ngành nghề: Văn Phòng Phẩm

Địa Chỉ: Lô D-4a-Cn & D-4c-Cn Đường Ne8b Kcn Mỹ Phước 3, X.Thới Hòa, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3577055

Fax: (650)3577056

Email: nam@kingjim.com.vn

 

29/CÔNG TY TNHH IWAI PLANT TECH VIỆT NAM

Ngành nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô A-1a-Cn Kcn Mỹ Phước 3, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553265

Fax: (650)3553263

Email: nagaigiken@vnn.vn ; kimthyjp@ybb.ne.jp

 

30/CÔNG TY TNHH FACTORY 45 FURNITURE

Ngành nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: Lô A2k Đường Na4 Kcn Mỹ Phước 3, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553137

Fax: (650)3553138

 

31/CÔNG TY TNHH HEISE INDUSTRIES VN

Ngành nghề: Khuôn Mẫu

Địa Chỉ: Lô A-2d-Cn Kcn Mỹ Phước 3, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553557

Fax: (650)3553559

Email: thanhvanheise86@yahoo.vnn.vn

 

32/ PRECISION MACHINING ASSEMBLING SERVICE CO., LTD

Ngành nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô A-2a-Cn Kcn Mỹ Phước 3, Tt.Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (650)3553325

Fax: (650)3553322