DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ĐỨC HÒA, LONG AN

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 76 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An

 

01. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH HƯNG VƯỢNG
Đ/C: LÔ I2 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

02. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG CƠ GIỚI LONG MINH
Đ/C: LÔ B20-B21 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

03. CÔNG TY TNHH DV-TM DƯƠNG THIÊN DI
Đ/C: T1-01 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

04. CÔNG TY CỔ PHẦN TRADING RẠNG ĐÔNG
Đ/C: LÔ H1-H9 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

05. CÔNG TY TNHH TRIANGLE APPAREL
Đ/C: LÔ G12-B, ĐƯỜNG SỐ 5, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN


06. CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG VŨ ĐIỆP PHÁT
Đ/C: LÔ 19 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

07. CÔNG TY TNHH TM SX Ý GIA BẢO
Đ/C: ĐƯỜNG SỐ 7 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN
 

08. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP J&U
Đ/C: LÔ C14, ĐƯỜNG SỐ 2, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

09. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHOA MINH
Đ/C: THỬA 374, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 25, ĐƯỜNG SỐ 13, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

10. CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB( NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)
Đ/C: LÔ D4, ĐƯỜNG SỐ 2, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

11. CÔNG TY TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM) ( NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)
Đ/C: THỬA 419, TỜ BẢN ĐỒ 25, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

12. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YAO YAN
Đ/C: B2-56, ĐƯỜNG SỐ 11, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

13. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG PHƯƠNG NAM
Đ/C: LÔ A1 ĐƯỜNG SỐ 1 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

14. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH ACE VIỆT NAM
Đ/C: LÔ Q.01, ĐƯỜNG SỐ 1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

15. CÔNG TY TNHH NỘT THẤT SÁNG TẠO CAO PHONG VIỆT NAM

Đ/C: LÔ I3 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN
 

16. CÔNG TY TNHH XE NÂNG HECHA
Đ/C: ĐƯỜNG SỐ 1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

17. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HOÀNG QUỲNH
Đ/C: LÔ G5 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

18. CÔNG TY TNHH WAN I LEATHER GOODS
Đ/C: LÔ D14, ĐƯỜNG SỐ 7, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ HU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

19. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY SLAPPYS
Đ/C: LÔ 11 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

20. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KK GROUP
Đ/C: LÔ B1-33 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

21. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM
Đ/C: LÔ D9, ĐƯỜNG SỐ 2, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

22. CÔNG TY TNHH NOAHSOFT
Đ/C: LÔ B1-12, ĐƯỜNG SỐ 1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

23. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MARKWELL (VIỆT NAM)
Đ/C: LÔ SỐ E9A, ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

24. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN HỒNG THÁI (VIỆT NAM)
Đ/C: LÔ E9-B ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

25. CÔNG TY TNHH KAI XUAN
Đ/C: LÔ I-1A ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆPTÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

26. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THỦ CƯỜNG
Đ/C: LÔ SỐ E9C, ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

27. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIỄN QUÁN ( NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI )
Đ/C: LÔ B17, ĐƯỜNG SỐ 7, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, ẤP BÌNH TIỀN 2, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

29. CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC TÀI LONG AN
Đ/C: LÔ H5, ĐƯỜNG SỐ 7 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

30. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN - LONG AN LAND
Đ/C: E8-B1 ĐƯỜNG SỐ 14, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

31. CÔNG TY TNHH KAKA PACK ( NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI )
Đ/C: LÔ H5 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

32. CÔNG TY TNHH SUNSHINE HOME
Đ/C: LÔ C2 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

33. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH HÒA
Đ/C: LÔ I5 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN

 

34. CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE
Đ/C: LÔ G4-G8, ĐƯỜNG SỐ 8, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ, X. ĐỨC HÒA HẠ, H. ĐỨC HOÀ, LONG AN