DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN, ĐỨC HÒA , LONG AN

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 129 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa , Long An


01. CÔNG TY TNHH MTV NHÀ THÉP HOÀNG KIM
ĐỊA CHỈ: LÔ J7, ĐƯỜNG SỐ 5, KCN HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN


02. CÔNG TY TNHH ĐỈNH HOẰNG (VN)
ĐỊA CHỈ: LÔ A8C ĐƯỜNG SỐ 4, KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN (GĐ 1+2), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN03. CÔNG TY CỔ PHẦN TH SỨC KHỎE VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: LÔ M 16 + 17, ĐƯỜNG SỐ 7, KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN04. CÔNG TY TNHH CALEO
ĐỊA CHỈ: LÔ E11, ĐƯỜNG HẢI SƠN - TÂN ĐỨC, KCN HẢI SƠN (GĐ 2), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN05. CÔNG TY TNHH TRANG MINH ĐỨC HÒA
ĐỊA CHỈ: LÔ J20-21, ĐƯỜNG SỐ 6,KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN06. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UNTRA PAINT VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: LÔ R40A, ĐƯỜNG SỐ 8, KCN HẢI SƠN MỞ RỘNG (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN07. CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIÀY JAAN MAO VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: LÔ P1-P2, ĐƯỜNG SỐ 10, KCN HẢI SƠN (GĐ 3+4), ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN08. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÁN TRUNG HỒNG
ĐỊA CHỈ: LÔ L6-L7, ĐƯỜNG SỐ 5, KCN HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN09. CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LONG THỌ
ĐỊA CHỈ: KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN10. CÔNG TY TNHH ZII DECOR
ĐỊA CHỈ: LÔ B8, ĐƯỜNG SỐ 1, KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN11. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIỆT VĨNH KIỆT
ĐỊA CHỈ: LÔ H3 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LON


12. CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG DEVELOPMENT
ĐỊA CHỈ: LÔ B23, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN13. CÔNG TY TNHH SX TM XNK NHIÊN LIỆU SONG NHI
ĐỊA CHỈ: LÔ SỐ 6, ĐƯỜNG SỐ 4, KCN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN14. CÔNG TY TNHH NHỰA - NGŨ KIM SHENHUA (VIỆT NAM)
ĐỊA CHỈ: LÔ I21B, ĐƯỜNG SỐ 5, KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN15. CÔNG TY TNHH SỢI XOẮN WIN WIN VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: LÔ F3, ĐƯỜNG SỐ 3, KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN (GĐ 3+4), ẤP BÌNH, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN16. CÔNG TY TNHH XƠ SỢI AN THÁI
ĐỊA CHỈ: LÔ E18-E19, ĐƯỜNG HẢI SƠN- TÂN ĐỨC, KCN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN17. CÔNG TY TNHH LƯỚI QUỐC THỊNH
ĐỊA CHỈ: LÔ Q5, ĐƯỜNG SỐ 7, KCN HẢI SƠN (GĐ 3+4), ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN18. CÔNG TY CỔ PHẦN LONG AN PHÚ
ĐỊA CHỈ: LÔ S18, ĐƯỜNG SỐ 12, KCN HẢI SƠN MỞ RỘNG (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN19. CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: LÔ Q20A, ĐƯỜNG SỐ 11, KCN HẢI SƠN (GIAI ĐOẠN 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN20. CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP ĐÔNG VIỆT
ĐỊA CHỈ: LÔ T5A-T6, ĐƯỜNG SỐ 12, KCN HẢI SƠN MỞ RỘNG (GĐ 3+4), XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN21. CÔNG TY TNHH GUANG BANG VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: LÔ I14 ĐƯỜNG SỐ 10, KCN HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN22. CÔNG TY CỔ PHẦN ZENWOOD
ĐỊA CHỈ: LÔ G15, ĐƯỜNG SỐ 4, KHU CN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN