DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA , LONG AN

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 117 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đức Hòa, Long An


01. CÔNG TY TNHH NHỰA TEP

ĐỊA CHỈ: LÔ C-05, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN. ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, X. ĐỨC HÒA ĐÔNG, H. ĐỨC HÒA,LONG AN

LIÊN HỆ: (0272) 3779177

MAIL: NHUATEPCO@GMAIL.COM


02. CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY

ĐỊA CHỈ: LÔ B04-1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779361

FAX: 072. 3779364


03. CÔNG TY TNHH NHỰA WIN FAR

ĐỊA CHỈ: LÔ B05-1, KCN ĐỨC HÒA 1 XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG - HUYỆN ĐỨC HOÀ - LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779316

FAX: 072. 3779315


04. CÔNG TY LIÊN DOANH TÂN ĐẠI VIỆT

ĐỊA CHỈ: LÔ B09 1+2 KCN ĐỨC HÒA I, ẤP 5, X. ĐỨC HÒA ĐÔNG, H. ĐỨC HÒA, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779062


05. CÔNG TY TNHH JIA NON BIOTECH

ĐỊA CHỈ: LÔ B05-2, KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC, ẤP 5, X. ĐỨC HÒA ĐÔNG, H. ĐỨC HÒA, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779266

FAX: 072. 3779261


06. CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU

ĐỊA CHỈ: LÔ E3-E6 KCN ĐỨC HÒA 1 ẤP 5 XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG - HUYỆN ĐỨC HOÀ - LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779080

FAX: 072. 3779088


07. CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT

ĐỊA CHỈ: F01- KCN ĐỨC HÒA 1, HẠNH PHÚC , X. ĐỨC HÒA ĐÔNG , H. ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

LIÊN HỆ: 0272 3 77 9090

EMAIL: INFO@TANDATCO.COM

WEBSITE: HTTP://WWW.TANDATCO.COM


08. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐỊA CẦU

ĐỊA CHỈ: LÔ G05 - 3 KCN ĐỨC HÒA 1 HẠNH PHÚC, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779955

FAX: 072. 3779956


09. CÔNG TY TNHH SX TM DV AN NÔNG

ĐỊA CHỈ: LÔ B 06-1, KCN ĐỨC HÒA 1, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

LIÊN HỆ: 3779900 - FAX: 3779901

EMAIL: ANNONGPTE@HCM.VN


10. CÔNG TY TNHH THIỆN TÚ

ĐỊA CHỈ: LÔ B06.3 ĐƯỜNG 1 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC, X.ĐỨC HÒA ĐÔNG, H.ĐỨC HÒA, LONG AN

LIÊN HỆ: (072)3779759


11. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT TRUNG TẠI LONG AN

ĐỊA CHỈ: LÔ G05-1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA 1- HẠNH PHÚC, ẤP 5 - XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG - HUYỆN ĐỨC HOÀ - LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779688

FAX: 072. 3779909


12. CÔNG TY VIỆT THÁI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ: B04, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA 1, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM

LIÊN HỆ: +84-72-3779181, 779183, 779198

EMAIL: INFO@VIETTHAIDUONG.COM.VN


13. CÔNG TY CP ĐỒNG XANH

ĐỊA CHỈ:LÔ G3-1+G4+MB1.4 KCN ĐỨC HOÀ 1, HẠNH PHÚC, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779253

FAX: 072. 3779254


14. CÔNG TY TNHH THẠNH HƯNG

ĐỊA CHỈ: G04-A, KCN ĐỨC HÒA 1 HẠNH PHÚC, ẤP 5, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG - HUYỆN ĐỨC HOÀ - LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779343

FAX: 072. 3779353


15. CÔNG TY TNHH LỢI NÔNG

ĐỊA CHỈ: KCN ĐỨC HOÀ 1, HẠNH PHÚC, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779900

FAX: 072. 3779901


16. CÔNG TY TNHH KANG SAN VINA

ĐỊA CHỈ: LÔ MD6, KCN ĐỨC HÒA 1, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779692


17. CÔNG TY TNHH LẠC ĐÀI

ĐỊA CHỈ:LÔ A01, 2 KCN ĐỨC HÒA 1 HẠNH PHÚC, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG,, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779426


18. CÔNG TY TNHH PNP CHEMITECH

ĐỊA CHỈ: LÔ G0-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.

TEL: 0272 3 779 599

EMAIL: VNSALES@PNP.TH.COM

WEBSITE: WWW.PNP.TH.COM


19. CÔNG TY TNHH NHỰA TEP

ĐỊA CHỈ: LÔ C-05, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN. ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, X. ĐỨC HÒA ĐÔNG, H. ĐỨC HÒA,LONG AN

LIÊN HỆ: (0272) 3779177

MAIL: NHUATEPCO@GMAIL.COM


20. CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY

ĐỊA CHỈ: LÔ B04-1, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779361

FAX: 072. 3779364


21. CÔNG TY TNHH NHỰA WIN FAR

ĐỊA CHỈ: LÔ B05-1, KCN ĐỨC HÒA 1 XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG - HUYỆN ĐỨC HOÀ - LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779316

FAX: 072. 3779315


22. CÔNG TY LIÊN DOANH TÂN ĐẠI VIỆT

ĐỊA CHỈ: LÔ B09 1+2 KCN ĐỨC HÒA I, ẤP 5, X. ĐỨC HÒA ĐÔNG, H. ĐỨC HÒA, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779062


23. CÔNG TY TNHH JIA NON BIOTECH

ĐỊA CHỈ: LÔ B05-2, KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC, ẤP 5, X. ĐỨC HÒA ĐÔNG, H. ĐỨC HÒA, LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779266

FAX: 072. 3779261


24. CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU

ĐỊA CHỈ: LÔ E3-E6 KCN ĐỨC HÒA 1 ẤP 5 XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG - HUYỆN ĐỨC HOÀ - LONG AN

LIÊN HỆ: 072. 3779080

FAX: 072. 3779088