DANH BẠ CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH - BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 813 Xem

Danh sách các công ty đang hoạt động tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình - Tp.HCM

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình - Tp.HCM

1/ CTY CP VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA) 
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ 
Địa chỉ: LÔ 2-3 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162884 
Fax: (028) 38162887 
Email: 
dieualta@hcm.vnn.vn 


2/ CTY TNHH TM SX OAI HÙNG 
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ 
Địa chỉ: LÔ 3-6 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155498 
Fax: (028) 38155124 
Email: 
info@oaihung.com


3/ CTY TNHH SX TMDV MINH QUANG 
Ngành nghề: ĐỊA ỐC & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 1 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164457 
Fax: (028) 38163955


4/ CTY TNHH IN ẤN SHENG HWAFONG 
Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN 
Địa chỉ: LÔ 2-6D ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163440 
Fax: (028) 38163446


5/ CTY TNHH QUANG HƯNG – VPĐD 
Ngành nghề: BÀN GHẾ – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ 
Địa chỉ: 113 LÔ A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38153042


6/ CTY TNHH THIẾT BỊ ĐÌNH HẢI (DHE) 
Ngành nghề: ĐẦU ĐỐT 
Địa chỉ: 1C ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155195 
Fax: (028) 38155196 
Email: 
info@dinhhai.com 


7/ CTY TNHH TM IN BAO BÌ THẢO NHÂN 
Ngành nghề: MÃ VẠCH – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 10 LÔ B KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54442537 
Fax: (028) 54441509 
Email: 
thaonhanbao@yahoo.com


8/ CTY CP MÀNG BAO BÌ VINH NAM PHÁT (VINAFILMS) 
Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 3-3D ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54442351


9/ CTY CP HOÀNG HẠC 
Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 19-20 LÔ 4 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155056 
Fax: (028) 38155059 
Email: 
hoanghac@hoanghac.com.vn


10/ CTY TNHH DỆT MAY VIỆT NAM 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 2-5 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162639 
Fax: (028) 38162638 
Email: 
gtivhcm@yahoo.com


11/ CTY TNHH NAM THIÊN 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 4-13 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152438 
Fax: (028) 38152439 
Email:
 namthien@hcm.vnn.vn 


12/ CTY TNHH CÔNG NGHIỆP JING GONG 
Ngành nghề: KHUÔN MẪU 
Địa chỉ: LÔ 4-7A ĐƯỜNG 2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152455 
Fax: (028) 38152454 
Email: 
jinggong@hcm.vnn.vn


13/ CTY TNHH TM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TÂN Á 
Ngành nghề: Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 12B LÔ G CC KCN TÂN BÌNH ĐƯỜNG C4, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38157006


14/ QUÁN CÀ PHÊ NÉT VIỆT 
Ngành nghề: CÀ PHÊ – QUÁN CÀ PHÊ 
Địa chỉ: 5 LÔ E CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38158558


15/ DNTN SX TM CỌP BAY 
Ngành nghề: MAY MẶC – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 21 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38159993 
Fax: (028) 38158028 
Email: 
flyingtiger@vnn.vn 


16/ CTY TNHH GMT 
Ngành nghề: CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 2B LÔ 3 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155565 
Fax: (028) 3815556817/ CTY TNHH TM TÂN HẢI LONG 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK 
Địa chỉ: 8 LÔ 4 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3836096818/ CTY TNHH TM TÂN HẢI LONG 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK 
Địa chỉ: 8 LÔ 4 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3836096819/ CTY TNHH GIA CÔNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG HẢI SẢN TƯỜNG HỮU 
Ngành nghề: THỰC PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 4-22B ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38151499 
Fax: (028) 3815148820/ CTY TNHH MAY THÊU MINH BÍCH 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: 12 LÔ 2 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3816280021/ CTY TNHH HIẾU HOÀNG QUÂN 
Ngành nghề: VẢI LỌC 
Địa chỉ: L62 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164717 
Fax: (028) 62690778 
Email:
sale@hieuhoangquan.com


22/ DNTN TM TÍNH ÍCH 
Ngành nghề: BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 3-11B ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155238 
Fax: (028) 38155235 
Email:
 tichich@hcm.vnn.vn 


23/ QUÁN LẨU DÊ CHUNG CƯ 
Ngành nghề: THỊT DÊ 
Địa chỉ: 14 LÔ E CC KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 6267920624/ CÔNG TY TNHH TM HỖ TRỢ KIẾN THIẾT MIỀN NÚI – CN 
Ngành nghề: GIÁO DỤC – THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ 3-14 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38156715 
Fax: (028) 38156213


25/ CTY TNHH TMDV XD ĐÔNG NAM Á 
Ngành nghề: NỘI THẤT – VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ 
Địa chỉ: 306 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38158749 
Fax: (028) 38159972


26/ CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG HÀ 
Ngành nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ 
Địa chỉ: LÔ 3-24B ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38156218 
Fax: (028) 38156362 


27/ CTY TNHH KD SX VẬT TƯ THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÁT 
Ngành nghề: BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 3-11B ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3815526428/ CTY TNHH VI NA TRẦN 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK 
Địa chỉ: 114 LÔ A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3815945029/ CTY TNHH HIỆP PHÁT LỘC 
Ngành nghề: IN – BAO BÌ 
Địa chỉ: 20 ĐƯỜNG B2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164922


30/ CTY TNHH DECOTEX 
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 2-2A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155571 
Fax: (028) 38155572 
Email:
 decotex@hcm.vnn.vn


31/ CTY TNHH XD Á CHÂU (ABC) 
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY 
Địa chỉ: LÔ 4-16 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38151853 
Fax: (028) 38152213 
Email:
 abc_ta@saigonnet.vn


32/ CTY TNHH LIÊN HIỆP 
Ngành nghề: KHO 
Địa chỉ: LÔ 2-1 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162839 
Fax: (028) 38162837 
Email:
 lienhiepkl@hcm.vnn.vn


33/ CTY TNHH KUWAHARA VIỆT NAM 
Ngành nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH 
Địa chỉ: LÔ 1-9B ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163857 
Fax: (028) 38163858 
Email: 
kuwahara@vnn.vn


34/ CTY TNHH TM MỸ PHẨM CHẤN ĐẠT 
Ngành nghề: MỸ PHẨM, NƯỚC HOA 
Địa chỉ: LÔ 3-2A ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155547 
Email:
 chandat@vnn.vn


35/ CTY CP TÂN HÂN VƯƠN 
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 2-8 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162849 
Fax: (028) 38162418 
Email: 
hanvuon@hcm.vnn.vn


36/ CTY TNHH HOÀNG GIA PHÚC 
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 4-17 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38158350 
Fax: (028) 3815891637/ CTY LD TAXI VIỆT NAM (VINATAXI) 
Ngành nghề: TAXI 
Địa chỉ: LÔ 4-15B ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38111111 
Fax: (028) 38155158 
Email:
 vinataxi@singnet.com.sg 


38/ CTY TNHH SX HOÀNG NAM 
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 4-16 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152268 
Fax: (028) 38152269 
Email:
 hoangnam.com@hcm.vnn.vn 


39/ CTY CP KHAI THÁC & DV KHAI THÁC THỦY SẢN HẠ LONG 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK 
Địa chỉ: LÔ 3-9A ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155273 
Fax: (028) 3815527440/ CTY CP ẮC QUI TIA SÁNG – CN (TIBACO) 
Ngành nghề: PIN – ẮC QUY 
Địa chỉ: 20 LÔ F CC KCN TÂN BÌNH ĐƯỜNG S11, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150095 
Email:
 cntiasang@viettel.com.vn 


41/ CTY TNHH CHÂU THỊNH 
Ngành nghề: XÂY DỰNG – THẦU XỬ LÝ NỀN MÓNG & CHỐNG THẤM 
Địa chỉ: 8 LÔ D CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356532 
Fax: (028) 54356531 


42/ CTY TNHH MTV SX DV TÂN BÌNH TANIMEX 
Ngành nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ 
Địa chỉ: LÔ 4-18 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155141 
Fax: (028) 38152557 
Email:
 dichvu@tanimex.com.vn


43/ CTY TNHH MINH THÁI 
Ngành nghề: THƯƠNG MẠI – CÔNG TY 
Địa chỉ: 3-17 LÔ B CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3815676444/ CTY TNHH SX DV HƯNG PHÁT 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 2-1B LÊ TRỌNG TẤN KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3816474845/ CTY TNHH SX XD TM VIỆT BON 
Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 3-3C ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38156619 
Fax: (028) 38156621 
Email:
 info@vietbon.com


46/ CTY TNHH IN BAO BÌ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT 
Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN 
Địa chỉ: LÔ 1-8A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163876 
Fax: (028) 3816387547/ CTY TNHH TMDV THIÊN NGHI 
Ngành nghề: ĐIỆN – CÔNG TY 
Địa chỉ: 80-82-84 ĐƯỜNG D11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150136 
Fax: (028) 38150137 
Email:
 thiennghi@vnn.vn


48/ CTY LD BAO BÌ MIVIPACK 
Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU 
Địa chỉ: LÔ 3-12 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155211 
Fax: (028) 38155206 
Email:
 info@mivipack.masanggroup.com


49/ CTY LD BAO BÌ MIVIPACK 
Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU 
Địa chỉ: LÔ 3-12 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155211 
Fax: (028) 38155206 
Email:
 info@mivipack.masanggroup.com


50/ CTY TNHH TOSADENSHI VIỆT NAM 
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN 
Địa chỉ: LÔ I-8C ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54355971 
Fax: (028) 5435597251/ CTY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO TÂN SAO VIỆT 
Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 16 LÔ G CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3815892652/ CTY TNHH SX TMDV THẢO TRÚC 
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 16A TÂN TẠO KCN TÂN BÌNH, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3754357453/ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CN BÌNH PHÚ 
Ngành nghề: NGÂN HÀNG 
Địa chỉ: LÔ 3 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38159259 
Fax: (028) 3517081054/ CTY TNHH MAY SUNRISE 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: I-9C ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163908 
Fax: (028) 3816390755/ CTY TNHH TM SX NGÂN HÀ 
Ngành nghề: GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS 
Địa chỉ: LÔ 4-9 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152541 
Fax: (028) 38152542


56/ CTY TNHH DỆT MAY VIỆT NAM
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ 2-5 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38162639
Fax: (028) 38162638
Email
gtivhcm@yahoo.com


57/ CTY TNHH KIM LOẠI DIỆP DOANH 
Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ 
Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG D14B KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356588 
Fax: (028) 54356589 58/ CTY TNHH DỆT MAY THÊU HƯƠNG THÁM 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: 27-28 LÔ 3 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155288 
Fax: (028) 3815538859/ CTY TNHH TMDV HỘI NHẬP TOÀN CẦU 
Ngành nghề: QUẢNG CÁO – BẰNG NIÊN GIÁM, TẠP CHÍ, BÁO CHÍ 
Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG S7 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164960 60/ CTY TNHH AMPFIELD VIỆT NAM 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 3-11 ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3815528461/ DNTN MƯỜI HỢI 
Ngành nghề: ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC 
Địa chỉ: LÔ 4/5-4/6 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152440 
Fax: (028) 38152527


62/ CTY TNHH MTV XD CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX (TANICONS) 
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY 
Địa chỉ: LÔ 1-2 LÊ TRỌNG TẤN KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38497475 
Fax: (028) 38497654 
Email:
 xaylap@tanimex.com.vn


63/ CTY CP QUỐC TẾ LOGISTICS HOÀNG HÀ 
Ngành nghề: VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA 
Địa chỉ: LÔ 3-22 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155319 
Fax: (028) 38155320 
Email:
 info@hoangha.com


64/ CTY TNHH THANH HOA 
Ngành nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ 
Địa chỉ: LÔ 2-4A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163520 
Fax: (028) 3816239965/ CH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIÀY ASIA 
Ngành nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 2-9 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3816363466/ CTY CP THÀNH TÂN TIẾN 
Ngành nghề: MÁY MÓC – CÁC LOẠI 
Địa chỉ: LÔ 1-8D ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38163862 
Fax: (028) 38163863 
Email:
 director@3_t.com.vn


67/ CTY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT ANH HOÀNG 
Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 19 ĐƯỜNG T8 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163590 
Fax: (028) 38163592 
Email: 
anhhoangdesign@gmail.com


68/ CTY TNHH ÁNH ĐỒNG 
Ngành nghề: THANG MÁY 
Địa chỉ: 29 ĐƯỜNG D15 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54357053 
Fax: (028) 54357054 
Email: 
info@addecor.com.vn


69/ CTY TNHH TMDV VẬN TẢI PHÚC THÀNH 
Ngành nghề: VẬN TẢI – CÔNG TY 
Địa chỉ: PHÒNG 20 LÔ C CC KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028)3816416570/ CTY TNHH KIM SƠN 
Ngành nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 
Địa chỉ: LÔ 4-7 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155692 
Fax: (028) 3815569171/ CTY TNHH THIẾT BỊ ĐÌNH HẢI (DHE) 
Ngành nghề: ĐẦU ĐỐT 
Địa chỉ: 1C ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155195 
Fax: (028) 38155196 
Email:
 info@dinhhai.com


72/ CTY TNHH TM SX OAI HÙNG 
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ 
Địa chỉ: LÔ 3-6 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155498 
Fax: (028) 38155124 
Email
info@oaihung.com


73/ CTY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐẤT THỊNH 
Ngành nghề: ĐIỆN – THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN 
Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG S4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3816345574/ CTY TNHH SX TM PHONG THẠNH 
Ngành nghề: CAO SU – SẢN PHẨM 
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155167 
Fax: (028) 38155169 
Email:
 phothaco@hcm.vnn.vn


75/ CTY TNHH SX CƠ KHÍ TMDV KIẾN TẠO 
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT 
Địa chỉ: LÔ I-9A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3890816476/ CTY LD BOHEMIA SÀI GÒN 
Ngành nghề: PHA LÊ 
Địa chỉ: LÔ 3-26 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155171 
Fax: (028) 38155172 
Email:
 bohemiasg@hcm.vnn.vn


77/ CTY CP VIỆT PHONG (VIFOCO) 
Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC – THỨC ĂN & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 2-3 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163092 
Fax: (028) 38163079 
Email:
 vifoco@hcm.vnn.vn


78/ CTY LD BOHEMIA SÀI GÒN 
Ngành nghề: PHA LÊ 
Địa chỉ: LÔ 3-26 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155171 
Fax: (028) 38155172 
Email:
 bohemiasg@hcm.vnn.vn


79/ CTY TNHH MGA 
Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 3-1B ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155192 
Fax: (028) 38155193 
Email
mga@hcm.vnn.vn


80/ DNTN MƯỜI HỢI 
Ngành nghề: ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC 
Địa chỉ: LÔ 4/5-4/6 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152440 
Fax: (028) 38152527


81/ CTY TNHH XD ĐIỆN NƯỚC THIÊN VIỆT (THIVICO)
Ngành nghề: ĐIỆN – CÔNG TY
Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG S4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38161902
Fax: (028) 3816190482/ CTY TNHH ĐẦU TƯ TM TÂN PHÚ 
Ngành nghề: ĐẦU TƯ – CÔNG TY, QUẢN TRỊ & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 416 LÔ A CC KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3816523583/ CTY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ – CN 
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT 
Địa chỉ: LÔ 3-3A ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155382 
Fax: (028) 3815285484/ CTY TNHH TMDV THIÊN NGHI 
Ngành nghề: ĐIỆN – CÔNG TY 
Địa chỉ: 80-82-84 ĐƯỜNG D11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150136 
Fax: (028) 38150137 
Email
thiennghi@vnn.vn


85/ CTY CP IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM 
Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 9-11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164415 
Email:
 inkhuyenhochcm@vnn.vn


86/ CTY TNHH SX TM ĐỆ NHẤT AN KHANG 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT 
Địa chỉ: LÔ 3-2 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356496 
Fax: (028) 54356499 
Email:
 my@hcm.vnn.vn


87/ CTY TNHH HOÀN LÊ ANH 
Ngành nghề: QUÀ TẶNG 
Địa chỉ: 92 ĐƯỜNG S9 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163174 
Email:
 hoanleanh@vnn.vn


88/ CTY TNHH KIM CƯƠNG SÀI GÒN 
Ngành nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 
Địa chỉ: LÔ 4-10 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152425 
Fax: (028) 38152423 
Email:
 saigon_diamond@hcm.vnn.vn


89/ CTY TNHH SX TM HỒNG ĐỨC 
Ngành nghề: THÉP – SẢN PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 2-6 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163598 
Fax: (028) 3816360090/ CTY TNHH SX TM ĐỆ NHẤT AN KHANG 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT 
Địa chỉ: LÔ 3-2 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356496 
Fax: (028) 54356499 
Email:
 my@hcm.vnn.vn


91/ CTY TNHH DUY THÀNH 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 3-21 NHÓM C ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150268 
Fax: (028) 38150267


92/ CTY TNHH GMT 
Ngành nghề: CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 2B LÔ 3 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155565 
Fax: (028) 3815556893/ CTY CP THIẾT BỊ NHÀ BẾP VI NA 
Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ 
Địa chỉ: LÔ 2-2B ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 3816503094/ CTY TNHH HAN YANG VINA 
Ngành nghề: THÊU – DỊCH VỤ 
Địa chỉ: LÔ 3-1A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155135 
Fax: (028) 3815513695/ CTY TNHH I CHI BAN 
Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI 
Địa chỉ: LÔ 3-2C ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155552 
Fax: (028) 3815557496/ CTY TNHH NƯỚC NGHỆ THUẬT LIÊN HOÀN MỸ 
Ngành nghề: ĐÀI PHUN NƯỚC 
Địa chỉ: 69 ĐƯỜNG D15 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356513 
Email:
 lienhoanmy@lienhoanmy.com


97/ CTY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VN) 
Ngành nghề: NHÃN HIỆU 
Địa chỉ: LÔ 3-16B ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38158433 
Fax: (028) 38158539


98/ CTY TNHH QUỐC TẾ CAO KHẢI 
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Fax: (028) 38155625 
Email:
 kinhdoanh@tanhuongco.com


99/ DNTN NAM PHÁT 
Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU 
Địa chỉ: LÔ 4 ĐƯỜNG 2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152428 
Fax: (028) 38152429 
Email:
 nphateva@hcm.vnn.vn


100/ DNTN CẢNH QUANG 
Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 8 LÔ B CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150831


101/ CTY TNHH BAO BÌ TẤN THÀNH (TATHACO) 
Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 3-24 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155369 
Fax: (028) 38155368 
Email:
 tathaco324@hcm.vnn.vn


102/ CTY TNHH KIM KHÍ THYSSENKRUPP VIỆT NAM 
Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ 
Địa chỉ: LÔ 2-1 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163333 
Fax: (028) 54355722 
Email:
 info@tkmvietnam.com.vn


103/ CTY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VN) 
Ngành nghề: NHÃN HIỆU 
Địa chỉ: LÔ 3-16B ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38158433 
Fax: (028) 38158539104/ CTY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A – CN 
Ngành nghề: DƯỢC PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 3-20B ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38156880 
Fax: (028) 38156881 
Email:
 amphar@vnn.vn 


105/ CTY CP ĐIỆN MÁY R.E.E 
Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ I-4 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38497227 
Email:
 Info@reetech.com.vn


106/ DNTN TM HOA ANH 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: C14-15 ĐƯỜNG D9 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150653107/ CTY LD DƯỢC PHẨM MEBIPHAR – AUSTRAPHARM 
Ngành nghề: DƯỢC PHẨM 
Địa chỉ: LÔ 3-18 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38157017 
Fax: (028) 38157996108/ CTY TNHH YU TEH (VIỆT NAM) 
Ngành nghề: XI MẠ 
Địa chỉ: LÔ 4/4-4/10 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155563 
Fax: (028) 38155564 
Email
yuteh@hcm.vnn.vn


109/ CTY CP BAO BÌ SÀI GÒN (SAPACO) 
Ngành nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU 
Địa chỉ: LÔ 3-13 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155581 
Fax: (028) 38159726 110/ CTY TNHH SOLATEX VINA 
Ngành nghề: HÓA CHẤT 
Địa chỉ: LÔ 2-C6 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163676111/ CTY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU AN LINH 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 2-5 ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162608 
Fax: (028) 38162803 
Email:
 buiasitex@hotmail.com


112/ CTY TNHH GLOBAL FAB 
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN 
Địa chỉ: LÔ 2-6B ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163576 
Fax: (028) 38163578 
Email
: accountant@gfc.com


113/ CTY CP ĐẦU TƯ XD TÂN VẠN PHÚ 
Ngành nghề: ĐỊA ỐC & TƯ VẤN 
Địa chỉ: 23B LÔ 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38159660114/ CTY CP ĐẠI PHÚ LỘC 
Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 2-10 NHÓM CN2 ĐƯỜNG 9 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164271 
Fax: (028) 38163772 
Email:
 ctydaiphuloc@vnn.vn


115/ CTY TNHH VIỆT TỐT 
Ngành nghề: THƯƠNG MẠI – CÔNG TY 
Địa chỉ: LÔ 2-12 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38165132116/ CTY TNHH SỢI A.S.F 
Ngành nghề: SỢI 
Địa chỉ: LÔ 3-21 ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163228 
Fax: (028) 38163229 
Email
info@asf-fibers.com


117/ CTY CP IN MINH PHƯƠNG 
Ngành nghề: IN – BAO BÌ 
Địa chỉ: LÔ 2-5 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356680 
Fax: (028) 54356683 
Email:
 minhphuong@mpjsc.com


118/ CTY TNHH SX TMDV THỊNH HƯNG QUANG 
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT 
Địa chỉ: LÔ 1-2B ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164264 
Fax: (028) 38164265 
Email:
 thinhhungquangco@vnn.vn


119/ CTY TNHH PEARL DENT 
Ngành nghề: NHA KHOA – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 3-15B ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152864 
Fax: (028) 38152863 120/ CTY CP ĐẦU TƯ XD CÔNG CHÁNH 
Ngành nghề: CẦU ĐƯỜNG – THẦU, VẬT TƯ & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: PHÒNG 14 LÔ I CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38159683121/ CTY TNHH SOLATEX VINA 
Ngành nghề: HÓA CHẤT 
Địa chỉ: LÔ 2-C6 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38163676122/ CTY CP SX TMDV KIM CƯƠNG 
Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ 
Địa chỉ: LÔ 1-12 ĐƯỜNG CN 13 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54356490 
Fax: (028) 54356491 
Email
info@vietnamdpc.com 


123/ CTY TNHH TM SX BAO BÌ TÂN HƯƠNG 
Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 3-15 ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155626
 


124/ CTY TNHH SX TM ĐÔNG TIẾN HƯNG 
Ngành nghề: SỢI 
Địa chỉ: LÔ 4-11 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152002 
Fax: (028) 38152532 
Email
dotihutexco@hcm.vnn.vn


125/ CTY TNHH KỸ THUẬT DV SATATEC 
Ngành nghề: CHỐNG SÉT – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ 
Địa chỉ: 404 LÔ G CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38803916 
Fax: (028) 38157077 
Email:
 hcm@satatec.com.vn


126/ CTY TNHH LD TRƯỜNG PHÁT 
Ngành nghề: BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ 3-11B ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155238 
Fax: (028) 38155235 
Email:
 hystertruongphat@hcm.vnn.vn


127/ CTY TNHH SX TMDV HƯNG KHÁNH MINH 
Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT 
Địa chỉ: LÔ 4-5-6 ĐƯỜNG 3 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38153884 
Fax: (028) 38153880 
Email: hkm04@hcm.vnn.vn


128/ CTY TNHH HOÀN CẦU GRANITE 
Ngành nghề: VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
Địa chỉ: LÔ 2-4B ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54443397 
Fax: (028) 54443400 
Email:
 sales@hoancaugranite.com 


129/ CTY TNHH DV MAY MẶC CỰ LỰC 
Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 2-3A ĐƯỜNG 13 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162594 
Fax: (028) 38150277 
Email:
 zydy1@hcm.vnn.vn


130/ CTY CP ĐIỆN MÁY R.E.E 
Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ 
Địa chỉ: LÔ I-4 ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38497227 
Email:
 Info@reetech.com.vn 


131/ CTY TNHH MÃ VẠCH TOÀN PHÁT THỊNH 
Ngành nghề: MÃ VẠCH – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ 
Địa chỉ: 204 LÔ F KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54441756 
Fax: (028) 54356316 
Email
info@temnhanmavach.com


132/ CTY TNHH QUỐC TẾ SAO VIỆT 
Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ 
Địa chỉ: 53 ĐƯỜNG B4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54355229 
Fax: (028) 54355230 
Email
imexvinastar@fpt.vn


133/ CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG HÀ 
Ngành nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ 
Địa chỉ: LÔ 3-24B ĐƯỜNG 19/5A KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38156218 
Fax: (028) 38156362 


135/ CTY TNHH XD CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP QUỐC THÁI AN 
Ngành nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY 
Địa chỉ: 6-8 ĐƯỜNG B2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38165197 
Fax: (028) 38165199 


136/ CTY TNHH QUỐC TẾ SAO VIỆT 
Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ 
Địa chỉ: 53 ĐƯỜNG B4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 54355229 
Fax: (028) 54355230 
Email:
 imexvinastar@fpt.vn


137/ CTY TNHH SX TM ĐẠI KHOA (NAMILUX) 
Ngành nghề: GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS 
Địa chỉ: LÔ 3-1A ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150637 
Email:
 namilux@vnn.vn


138/ CTY TNHH SX TM ĐÔNG TIẾN HƯNG 
Ngành nghề: SỢI 
Địa chỉ: LÔ 4-11 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152002 
Fax: (028) 38152532 
Email
dotihutexco@hcm.vnn.vn


139/ CTY TNHH SX TM ĐẠI KHOA (NAMILUX) 
Ngành nghề: GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS 
Địa chỉ: LÔ 3-1A ĐƯỜNG 1 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150637 
Email:
 namilux@vnn.vn


140/ CTY TNHH TRÍ NGUYÊN 
Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN – CUNG CẤP 
Địa chỉ: 218 LÔ G CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 22471768141/ CTY TNHH TM SX BAO BÌ GIẤY DƯƠNG NGUYỄN 
Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 3-2 NHÓM 3 ĐƯỜNG 10 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38162745 
Fax: (028) 38162744 
Email:
 duongnguyen@hcm.vnn.vn


142/ CTY TNHH NÔNG HẢI SẢN TMDV THIÊN TUẾ 
Ngành nghề: NÔNG SẢN 
Địa chỉ: LÔ 4-8 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152450 
Fax: (028) 38155084 
Email:
 thientueco@hcm.vnn.vn


143/ CTY TNHH SX TM VĂN PHÒNG PHẨM DUY NHẤT 
Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM 
Địa chỉ: 29 ĐƯỜNG T5 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028)62740100 


144/ 
CTY TNHH TM MỸ PHẨM CHẤN ĐẠT 
Ngành nghề: MỸ PHẨM, NƯỚC HOA 
Địa chỉ: LÔ 3-2A ĐƯỜNG 11 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38155547 
Email: chandat@vnn.vn


145/ CTY TNHH QUỐC TẾ CAO KHẢI 
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 4-7 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152445 
Fax: (028) 38152443 
Email:
 caokhai_ck@hcm.vnn.vn


146/ CTY TNHH SX DV IN BAO BÌ TÂM BẢO 
Ngành nghề: IN – BAO BÌ 
Địa chỉ: 79 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38150799 
Email
intambao@yahoo.com.vn


147/ CTY TNHH TM SX NGÂN HÀ 
Ngành nghề: GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS 
Địa chỉ: LÔ 4-9 ĐƯỜNG 4 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38152541 
Fax: (028) 38152542148/ CTY TNHH AVERY DENNISON VIETNAM 
Ngành nghề: GIẤY ĐỀ CAN 
Địa chỉ: LÔ 1-11 ĐƯỜNG CN 13 KCN TÂN BÌNH, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38164639 
Fax: (028) 38164638 


149/ CTY TNHH SX TM VẠN ĐẠT 
Ngành nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ 
Địa chỉ: LÔ 2-1 NHÓM CN2 KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38161975 
Fax: (028) 38161968 
Email:
 vandatco@hcm.vnn.vn


150/ CTY TNHH HOÀNG GIA PHÚC 
Ngành nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN 
Địa chỉ: LÔ 4-17 TÂY THẠNH KCN TÂN BÌNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP. HCM 
Điện thoại: (028) 38158350 
Fax: (028) 38158916