DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG,THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 96 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Hương, Thuận An, Tỉnh Bình Dương


01/ Công Ty TNHH Allover World

Đ/C: D3-D4 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3753613

Email: Newhouse@Hcm.Vnn.Vn

 

02/ Công Ty TNHH Jinn Yih Chung

Đ/C: D7-D8 Đường 3 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3718188

Email: Jyc.Print@Hcm.Vnn.Vn

 

03/ Công Ty TNHH Nhựa Chinli

Đ/C: Lô H7 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3718759

Email: Chinli@Chinli.Com

 

04/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Shinwon Vn

Đ/C: Lô N2 Khu C Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3717301

Email: Nnnn.Sg@Gmail.Com

 

05/ Công Ty TNHH Nhã Chánh

Đ/C: Lô P1 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3717358

Email: Nhachanh@Vnn.Vn

 

06/ Công Ty TNHH Sx Giấy Nhám Merit Việt Nam

Đ/C: Lô C10 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3746318

Email: Merit@Hcm.Fpt.Vn

 

07/ Công Ty TNHH Jm Caps

Đ/C: Lô C7 Ql13 KHU CÔNG NGHIỆP Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3753258

Email: Jmcapsvn@Unet.Vnnews.Com

 

08/ Công Ty TNHH Tân Kim Lý

Đ/C: Lô G3 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3718128

Email: Công Ty Tankimly@Hcm.Vnn.Vn

 

09/ Công Ty TNHH Jorn Technology

Đ/C: Lô M1-M2-M3 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3753070

Email: Jorn@Hcm.Vnn.Vn


10/ Công Ty TNHH Taung Liang (Việt Nam)

Đ/C: E1-E2 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3753966

Email: Taungliangvn@Yahoo.Com

 

11/ Công Ty TNHH Asia Paint Việt Nam

Đ/C: Lô I5-I6 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3718939

Email: Asiapaint@Hcm.Vnn.Vn

 

12/ Công Ty TNHH Ming Kuan

Đ/C: Lô F5 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3715215

Email: Mingkuan@Hcm.Vnn.Vn

 

13/ Công Ty TNHH Korea Foam

Đ/C: Lô J2 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3718650

Email: Cachnhiet.Com@Gmail.Com

 

14/ Công Ty TNHH Henkel Việt Nam - Cn

Đ/C: Lô H6 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3747120

Email: Henkel@Fmail.Vnn.Vn

 

15/ XN Super Foam Việt Nam

Đ/C: Lô E4 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3753707

Email: Chungchanhsuperfoam@Vnn.Vn

 

16/ Công Ty TNHH Her Kuang

Đ/C: Lô E3 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3747808

Email: Herkuang@Hcm.Vnn.Vn

 

17/ Công Ty TNHH Smb Electric Việt Nam

Đ/C: Lô N1 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3715192

 

18/ Công Ty TNHH Quốc Tế Nhựa Việt Hoa

Đ/C: Lô D2 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3747397

Email: Yehhua@Hcm.Vnn.Vn

 

19/ Công Ty TNHH Dệt Toung Loong (Việt Nam)

Đ/C: Lô E5-E6 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3743219

Email: Jimko@Unet.Vnnews.Com

 

20/ Công Ty TNHH Cosmos Knitting Int'l

Đ/C: Lô D11-D12 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3743187

Email: Cosmosw@Hcm.Vnn.Vn

 

21/ Công Ty TNHH Kpack - Cn

Đ/C: Khu C Lô N5 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3716205

Fax: (274)3716210

 

22/ Công Ty TNHH Ever Win Việt Nam

Đ/C: Lô F6 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3753317

Email: Everwinvn@Hcm.Vnn.Vn23/ Công Ty Cp Việt Hương

Đ/C: Km11 Đl Bình Dương Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Liên Hệ: (274)3754870

Email: Vhip@Hcm.Vnn.Vn