DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI TRE, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 84 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Suối Tre, Đồng Nai

 

01. Công Ty TNHH Kowide Outdoors
Trụ Sở: KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603417039


02. Công Ty TNHH Trần Lâm Anh
Trụ Sở:
Số 870, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 360343771903. Công Ty TNHH Bảo An Tiên
Trụ Sở:
Số 8, Đường Số 2, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 360343802104. Công Ty TNHH Nguyễn Thịnh Phát
Trụ Sở:
Số 11, Đường 25, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603451738


 

05. Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đức Anh Htt
Trụ Sở: Tổ 13, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3600663773


06. Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng An Dân
Trụ Sở:
Số 28A, Quốc Lộ 1A, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3602796063


07. Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ-Thương Mại Tuấn Long
Trụ Sở:
519, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3602596956


08. Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Lâm Nguyễn
Trụ Sở:
Tổ 12, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3600979696

 


09. Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lâm Hoàng Minh
Trụ Sở:
Tổ 7, Ấp Cáp Rang, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3602927125

 


10. Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Trung
Trụ Sở:
41A, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3602024243

 


11. Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Cơ Khí Phú Lâm Vina
Trụ Sở:
Số 848B15, Đường 21 Tháng 4, Tổ 12, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603380188

 


12. Công Ty TNHH Mtv Thảo Hải Đăng
Trụ Sở:
Tổ 13, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603398280

 


13. Chi Nhánh - Công Ty TNHH Vân Trang Nguyễn
Trụ Sở:
Số 395, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 0313474752-001

 


14. Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Bình Minh
Trụ Sở:
Số 33/3 Đường 2, Tổ 6A, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603411238


15. Công Ty TNHH Kts Footwear
Trụ Sở:
Đường Số 10, KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603422279

 


16. Công Ty TNHH Kim Ngọc Phan
Trụ Sở:
Số 909, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3602498123

 

17. Công Ty TNHH Tâm Lộc Phát
Trụ Sở: 110, Ấp Dưỡng Đường, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3602555244

 


18. Công Ty TNHH Tuấn Nghĩa Thạnh
Trụ Sở: Số 413, Quốc Lộ 1, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Na
MST: 3603373529


19. Công Ty TNHH Trung Long
Trụ Sở:
Số 783, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST : 3601499004

 


20. Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đình Hiến
Trụ Sở:
Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST : 3602592373
 


21. Công Ty TNHH Csp
Trụ Sở:
Đường N5, KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
MST: 3603370888


22. Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trần Thái
Trụ Sở:
Phòng Số 1, Đường N2, Cụm Công Nghiệp Suối Tre 1, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

MST: 3600785789