DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MAPLETREE, BÌNH DƯƠNG

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 286 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Mapletree, Bình Dương

01. Công Ty Tnhh Seungil Label Vina
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Các Loại Hàng Dệt Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Đ/C: Số 24, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 370276576702. Công Ty Tnhh Sagasiki Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Giấy Nhăn, Bìa Nhăn, Bao Bì Từ Giấy Và Bìa
Đ/C: Nhà Xưởng Số 11&13, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 370237667203. Công Ty Tnhh Một Thành Viên Modelleisenbahn Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Đồ Chơi, Trò Chơi
Đ/C: Nhà Xưởng Số 1, 2, 3 Và 4 Đường Tiên Phong Số 9, KCN Mapletr, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702468066


04. Công Ty Tnhh Mega Tech Vietnam Hcmc
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic
Đ/C: Số 8 Và 9, Đường Tiên Phong 9, KCN Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 370241812105. Công Ty Tnhh Korea Vane High Tech Vina
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Phụ Tùng Và Bộ Phận Phụ Trợ Cho Xe Có Động Cơ

Đ/C: Nhà Xưởng Số 8 Và Nhà Xưởng Số 10, Đường Tiên Phong 7, Khu C, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 370251980


06. Công Ty Tnhh Dae Jung Vina
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Đ/C: Nhà Xưởng Số 4, Đường Tiên Phong Số 10, KCN Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3702479942

 

07. Công Ty Tnhh Auspic Precision Electronic
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Đ/C: Số 07, Đường Tiên Phong 09, KCN Mapletree Bình D, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3702839465

 


08. Công Ty Tnhh Themost
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Kim Loại Màu Và Kim Loại Quý
Đ/C: Nhà Xưởng Số 16,Đường Tiên Phong 5,KCN Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702077616


09. Công Ty Tnhh Towa Plastics Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic

Đ/C: Số 9 Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3702913447

 

10. Công Ty Tnhh Sung Tech
Ngành Nghề Chính: Gia Công Cơ Khí; Xử Lý Và Tráng Phủ Kim Loại
Đ/C: Nhà Xưởng Số 14, Đường Tiên Phong Số 5, KCN Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702421928


11. Công Ty Tnhh Stolle Châu Á Thái Bình Dương
Ngành Nghề Chính: Bán Buôn Máy Móc, Thiết Bị Và Phụ Tùng Máy Khác
Đ/C: Nhà Xưởng Số 2, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletre, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3701986668

 

12. Công Ty Tnhh Kim Hoa Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Các Cấu Kiện Kim Loại
Đ/C: Nhà Xưởng Số 17, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletr, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702839465

 


13. Công Ty Tnhh Zero Label Việt Nam
Ngành Nghề Chính: In Ấn
Đ/C: Số 8, Đường Tiên Phong 5, Khu Liên Hợp Công Nghiệp Dịch Vụ, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3702077619

 

14. Công Ty Tnhh Vina Shinkwang Sealing
Ngành Nghề Chính: In Ấn
Đ/C: Nhà Xưởng Số 06, Đường Tiên Phong 10, KCN Maplet, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702463886

 

15. Công Ty Tnhh Jj Foam & Tape
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu
Đ/C: Nhà Xưởng Số 12, Đường Tiên Phong Số 5, KCN Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702406285

 

16. Công Ty Tnhh Hattori Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic

Đ/C: Căn Số 01, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 370224934617. Công Ty Tnhh Goodwin Technology Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử
Đ/C: 1p Nhà 3a3-2, Lô Tr-A-11, Đường Tiên Phong 16, Khu Công Nghi, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3703091140

 

18. Công Ty Tnhh Good Time Health Care Products
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Các Loại Hàng Dệt Khác Chưa Được Phân Vào Đâu
Đ/C: Nhà Xưởng Căn Số 5 Và 7, Đường Tiên Phong 5, Giai Đoạn 1a, K, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3703035160


 

19. Công Ty Tnhh Flint Group Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Mực In
Đ/C: Số 14a Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình D, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 3702205765


 

20. Công Ty Tnhh Dịch Vụ Toàn Cầu Idt Việt Nam
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Các Loại Hàng Dệt Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Đ/C: Số 18 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dươ, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
MST: 370187617521. Công Ty Tnhh Daesang S.T Vina
Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic
Đ/C: Nhà Xưởng Số 3, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletr, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3702480786