DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DẦU GIÂY, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 95 Xem

Danh bạ một số công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Dầu Giây, Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai


1. Công Ty Cp Juksu Vina

Vp Công Ty: Lô G5, Kcn Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513 772 330 - Fax: 02513 772 329

Email: Contact@Juksuvina.Com.Vn

 

2. Chi Nhánh Công Ty Tnhh De Heus Tỉnh Đồng Nai

Vp Công Ty: Lô F1, F2, F7, F8, Kcn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513.772.300 - Fax: 02513.772.306

Website: www.Deheus.Com

 

3. Chi Nhánh Công Ty Tnhh Mtv Nhôm Lâm Đồng

Vp Công Ty: Lô F5, Kcn Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513.772.688 - Fax: 02513.772.689

Website: Baobidongnaitkv.Com

 

4. Công Ty Tnhh Cj Vina Argi

Vp Công ty: Lô H1, Km2, Đường Đt 769, Kcn Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 0251 3772 349

Website: Https://Cjvina.Com/Vn/

 

5. Công Ty Tnhh Haid Feed

Vp Công ty: Lô Đất K3, K4, Kcn Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513 772 788

Website: Hhttps://Haidhaiduong.Com.Vn/

 

6. Công Ty Cp Anova Feed

Vp Công ty: Lô G1,G2,G7,G8, Kcn Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: (0251) 3 772 380 / Fax: (0251) 3 772 37

Website: Https://Www.Anovafeed.Vn/

 

7. Công Ty Cp Chỉ Sợi Cao Su V.R.D Sa Do

Vp Công Ty: Lô K5, K6, K7, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513.772.226

Website: Http:// Www.Sado.Com.Vn

 

8. Công Ty Cp Thức Ăn Chăn Nuôi Ri Co Đồng Nai

Vp Công ty: Lô G3, G4, Kcn Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513.772.338 - Fax: 02513.772.334

Website: Http://Www.Ricofeed.Com/Vi/Index.Html

 

9. Công Ty Tnhh Sx Và Tm Việt M

Vp Công ty: Lô G1,G2,G7,G8, Kcn Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: (0251) 3 772 380 / Fax: (0251) 3 772 37

Website: Https://Www.Anovafeed.Vn/

 

10. Công Ty Tnhh Nhựa Thông Sj

Vp Công ty: Lô K1, Kcn Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513 681014

Email: Contact@Nhuathongsj.Vn

 

11. Công Ty Tnhh Bs Corporation

Vp Công Ty: Lô 08, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 02513 761139

Email: Vy.Hoang@Bscorp.Com.Vn

 

12. Công Ty Tnhh Sx Thức Ăn Chăn Nuôi Bình Minh

Vp Công Ty: Lô F3, F4, Kcn Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 02513.772.228 - Fax: 02513.772.229

Email: Binhminh@Livestock.Com.Vn

 

13. Công Ty Tnhh Thức Ăn Gia Súc Lái Thiêu Chi Nhánh Đồng Nai

Vp Công Ty: Lô L1, L2, L3, L4, Kcn Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Liên Hệ: 0650.375.4159 - Fax: 0650.3743292

Webside: Http://Laithieu.Com.Vn/