DANH BẠ CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐÔNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC, ĐỒNG NAI

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 3996 Xem

Danh sách các công ty, doanh nghiệp trong KCN Tam Phước, Đồng Nai

Danh sách các công ty, doanh nghiệp trong KCN Tam Phước, Đồng Nai

 


1. Công Ty TNHH Choice Pro - Tech

Địa Chỉ: Lô 24, Đường Số 6, KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3513881 

Fax:   (0251) 3513841

Mail:   trantuantai83@yahoo.com.vn

Website:  http://www.choicetape.com2. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Won

Địa chỉ: Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3566322, 3566320

Số Fax: (0251) 3566321

Mail: chowon.vn@gmail.com


 

3. Công Ty TNHH Gỗ Nhật Minh

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3513 906

Email: nhatminhfurniturevn@vnn.vn

Website: www.nhatminhfuniture.com

 

4. Công Ty TNHH Tân Dương

Địa Chỉ: KCN Tam Phước, Lô 1,Đường 6, H. Long Thành, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512459, 3512461, 3512462

 Fax:      (0251) 3512460

Website:  http://hsienyang-vn.com

Email: tanduong.ktt@gmail.com

 

5. Công ty TNHH Kotop Vina

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

 Điện thoại: (0251)  3510810  

 Email: laittn@kotopvina.com

 

6. Công Ty Cổ Phần B.U.I Furniture

Địa Chỉ:     Lô 33, đường số 07, KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại:  (0251)  3510748/749

Số Fax:      (0251)  3510750

Website: www.buifurniture.vn

Email: info@buifurniture.vn7. Công Ty TNHH Mộc Nghệ Thuật

Khu Công Nghiệp Tam Phước, Đường 7, H. Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3511065, 3511066, 3511067

Số Fax: (0251) 35110708. Công Ty TNHH Lực Quán (Vn) Công Nghiệp Nhựa

Nhà máy    : Số 37 , Đường Số 9 , KCN Tam Phước , Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251)  6280170~190

Fax: (0251) 6280209

Website: http://lucquan.vn

Email: lucquan@lucquan.vn

 

9. Công Ty TNHH Kumwon Vina

Địa Chỉ:     Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3831507

Số Fax:      (0251) 3510218

 

10. Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Tam Phước - Công Ty Cổ Phần Đtk

Địa Chỉ:     Đường số 1, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  (0251) 6280299

Số Fax:      (0251)  616280297

 

11. Công Ty TNHH Shen Phat Furniture

Địa Chỉ:     Đường số 3, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:          0976 774 311


12.
Công Ty TNHH Timber Industries

Địa Chỉ:     Đường 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:          (0251) 3512828

Số Fax:      (0251) 3512829

 

13. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Khải Toàn

Địa chỉ: Lô 33, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại:  093338699914. Công Ty  TNHH Bình Dương Chinh Long - Chi Nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Lô 33 đường số 7 KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3513585

Fax : (0251) 351358615. Công Ty TNHH Bao bì Nước Giải Khát CROWN Đồng Nai

 Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 351029716. Công Ty TNHH Symphony Century Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 33, Đường Số 7, KCN Tam Phước,Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

 Điện thoại:  (0251) 6281913, 076.736.1462

 Fax:   (0251) 6281914

Mail:   thanhminh_120781@yahoo.com

Website:  http://fnlind.com 
17. Công Ty TNHH Quốc Tế Designlive

Địa Chỉ:     Đường Số 6 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:          (0251) 3513886
18. Công Ty TNHH Segis Pisico Việt Nam

Đ/c: Khu Công Nghiệp Tam Phước, Lô 34, Đường 6, H. Long Thành, Đồng Nai

Tel: (0251) 3512669, 6280199

Fax:(0251) 3512670

Email: segispisico@vnn.vn     
19. Công Ty TNHH Sơn Đại Hưng

Địa Chỉ:     Số 5, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512777 & (0251)  3512779

Fax: (0251) 3512780


 

20. Công Ty TNHH Hàn Việt Plastic

Địa Chỉ:Lô 33, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại:  (0251) 3513192, 3513193

Fax: (0251) 3513194
21. Công Ty TNHH Vinafilter Technology

Địa Chỉ: Đường Số 9 KCN Tam Phước, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: (0251).351.3879

Fax: (0251).351.3877

Email: vinafilter@vnn.vn ;   Dannyhung@vinafiltertech.com.vn
22. Công Ty TNHH Kumsung Vina

Địa chỉ : Đường Số 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà,  Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3513055

Fax: (0251) 351305623. 
Công Ty TNHH Farbez

Địa chỉ: Đường Số 5, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512777

Fax: (0251) 3512780

     
                                            

24. Công Ty TNHH Timber Industries

Địa chỉ: KCN Tam Phước,, Đường 6, H. Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512830, 3512831

Số Fax: (0251) 3512829

 

25. Công Ty TNHH Home Voyage Việt Nam

 Địa chỉ: Lô 23 KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  (0251) 3.512.654
26. Công Ty TNHH Sản Xuất Đồ Mộc Chien Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 512451-3

Số Fax:       (0251) 3512457