DANH BẠ CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIÊP BIÊN HÒA 1

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 3443 Xem

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1- Đồng Nai

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1- Đồng Nai


 

1/  CÔNG TY CP XD VIỆT TRẦN

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933363

Email: vtranco@yahoo.com


2/ CÔNG TY TNHH VIKO GLOWIN

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836226

Fax: (61)3836228


3/ CÔNG CP BỘT GIẶT NET (NETCO)

Ngành Nghề: Xà Bông, Bột Giặt & Chất Tẩy

Địa Chỉ: Lô 8 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3932594          Fax: (251)3836166

Email: botgiatnet3@hcm.vnn.vn


4/ CỘNG TY LD TÔN PHƯƠNG NAM (SSSC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836457         Fax: (251)3836698

Email: sssc_marketing@hcm.vnn.vn

 

5/ CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DOCAM)

Ngành Nghề: Nông Nghiệp - Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836270                 Fax: (251)3836092

 

6/  CÔNG TY LD SX NGUYÊN VẬT LIỆU BAO BÌ KOREX PACKSIMEX

Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3835353             Fax: (251)3836338

Email: korex@hcm.vnn.vn

 

7/  CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG

Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3832370                 Fax: (251)3832551

 

8/ XN MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DONAMAY)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836266     Fax: (251)3836118

Email: donamay@hcm.vnn.vn 

 

9/ CÔNG TY CP THÉP BIÊN HÒA (VICASA)

Ngành Nghề: Thép - Công Ty

Địa Chỉ: Đường 9 KCN  Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836148              Fax: (251)3835505

Email: vicasasteel@vnn.vn

 

10/ CÔNG TY TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA (SOVI)

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836642             Fax: (251)3836030

Email: baobibienhoa@hcm.vnn.vn ;

 

11/ CÔNG TY CP BÔNG VẢI & KD TỔNG HỢP MIỀN ĐÔNG (COTTDONA)

Ngành Nghề: Bông

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3931949            Fax: (251)3836845

Email: cottdona_tour@yahoo.com ;

 

12/ CÔNG TY CP EVERPIA VIỆT NAM (EVERON) - CN

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8869152             Fax: (251)8869151

Email: everon.korea@yahoo.com.vn


13/   CÔNG TY LD LENEX

Ngành Nghề: Xây Dựng - Làm Giàn Giáo

Địa Chỉ: Đường 1a Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836401             Fax: (61)3836402

Email: duyenlenex@yahoo.com.vn


14/  CÔNG TY TNHH DONGIL ENGRG VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gốm - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831675         Fax: (251)3832546

 

15/ CÔNG TY CP LONG BÌNH

Ngành Nghề: Gỗ - Khai Thác & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3832772       Fax: (251)3831276

Email: lobimex@hcm.vnn.vn

 

16/  XN DÂY ĐỒNG LONG BIÊN - CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933219

Email: Cadivi@Cadivi.Com.Vn

 

17/ CTY LD IWAKI PUMPS VIỆT NAM

Ngành Nghề: Máy Bơm

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933456              Fax: (251)3933399

Email: Iwaki_Vn@Hcm.Vnn.Vn ;


18/  NM HÓA CHẤT BIÊN HÒA

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836043         Fax: (251)3836326

Email: vicacoøhcm.vnn.vn

 

19/  CTY CP CÁP & VẬT LIỆU VIỄN THÔNG (SACOM) - CN

Ngành Nghề: Viễn Thông - Thiết Bị

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3830934        Fax: (61)3514331

Email: Sacom@Hcm.Vnn.Vn

 

20/  CTY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA (BCC)

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836195        Fax: (251)3836323

Email: bcc_bh@hcm.vnn.vn

 

21/  CÔNG TY CP XD SONADEZI (SONACONS)

Ngành Nghề: Xây Dựng - Công Ty

Địa Chỉ: 3 Đường 3 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836106                  Fax: (251)3836292

Email: sonacons@hcm.vnn.vn

 

22/ CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3833500

 

23/ XN ẮC QUY ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Pin - Ắc Quy

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836116            Fax: (251)3835546

Email: Pinaco@Hcm.Vnn.Vn ;

 

23/  XN CAO SU ĐỒNG NAI (CASUMINA ĐỒNG NAI)

Ngành Nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Đường 11 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831290      Fax: (251)3831352


24/  CTY TNHH WINNER BAGS PRODUCT

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Đường 4 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8830227        Fax: (251)8869354

Email: Winnerbagsvn@Vnn.Vn

 

25/ CÔNG TY TNHH ÔTÔ BẮC QUANG

Ngành Nghề: Xe Hơi - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3835531

Email: Bacquang Moto@Hcm.Vnn.Vn

 

26/ CÔNG TY THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Đường 8 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836167        Fax: (61)3836288

Email: donanewtower@hcm.fpt.vn ; dona@saigonnet.vn

 

27/  CÔNG TY CP VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC - THỦY SẢN PROCONCO

Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc - Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836453       Fax: (61)3835075

 

28/  CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN THIBIDI

Ngành Nghề: Điện - Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3834341           Fax: (61)3836070

Email: Thibiditrading@Yahoo.Com ; Sales@Thibidi.Com ; Thibidi@Hcm.Vnn.Vn


29/ CTY VẬT TƯ & XNK HÓA CHẤT - CN

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Đường 3 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836547

 

30/CTY AJINOMOTO VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gia Vị & Nước Chấm

Địa Chỉ: Đường 11 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831289             Fax: (251)3831288

Email: avsbienhoa@hcm.vnn.vn


32/  XN THÀNH MỸ - CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836165         Fax: (251)3836444

Email: thamyco@hcm..vnn.vn


33/  CÔNG TY TNHH CHIU YUAN

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3834826        Fax: (251)3834828

Email: dav_64713@hcm.vnn.vn ; chiuyuan@vnn.vn

 

34/  CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI (DONAC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 4 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836022           Fax: (251)3836023

Email: donac@hcm.vnn.vn ;

 

35/  SAITEX INT'L VIET NAM INC.

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933619          Fax: (251)3933614

Website: Www.Sai-Tex.Com8

 

 36/ CÔNG TY TNHH SX HÀNG MÂY GỖ ĐỒNG NAI - BOCHANG

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 8 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836150          Fax: (251)3836417

Email: Dnbcrwc41@Hcm.Vnn.Vn


37/ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI (DONAPLAST)

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836174

Email: Office@Donaplast.Com.Vn ;

 

38/ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI (SDN)

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 7 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836112         Fax: (251)3836091

Email: visitsdongnai@hcm.vnn.vn ;


39/  CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BIENHOA SUGAR)

Ngành Nghề: Đường Ăn

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836199            Fax: (251)3836213

Email: Bsc@Hcm.Vnn.Vn


40/ NM LEN BIÊN HÒA (COTYLEN)

Ngành Nghề: Len

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836120                Fax: (251)3836308

Email: Cotylen@Hcm.Vnn.Vn

 

41/ CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA

Ngành Nghề: Cà Phê - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836554         Fax: (251)3836108

Email: Vinacafe@Vinacafebienhoa.Com

 

42/ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO (HITECHCO)

Ngành Nghề: Bê Tông - Trộn Sẵn

Địa Chỉ: Đường 7 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836600             Fax: (251)3835833

Email: Hitechco@Imi-Holding.Com

 

43/ CÔNG TY CP MAY ĐỒNG NAI (DONAGAMEX)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836271           Fax: (251)3836141

Email: Donagamex@Hcm.Vnn.Vn

 

44/ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG (MDC)

Ngành Nghề: Xây Dựng - Công Ty

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836371           Fax: (251)3836194

Email: Miendong1@Vnn.Vn ;

 

45/ CTY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Quạt Điện & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836095            Fax: (251)3834359

Website: Www.Donaifan.Com.Vn


46/  CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn - Thiết Bị & Dụng Cụ

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836825             Fax: (251)3836696

Email: Depe@Hcm.Vnn.Vn

 

47/  CTY CP ĐỒNG NAI (CODONA)

Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836275           Fax: (251)3836274

Email: Codona@Hcm.Vnn.Vn

 

48/ NM GIẤY ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 11 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836193                Fax: (251)3836231

Email: Cogido@Hcm.Vnn.Vn

 

49/  CTY PHÁT TRIỂN KCN BIÊN HÒA (SONADEZI)

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất

Địa Chỉ: 1 Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836004              Fax: (251)3836250

Email: Marketing@Sonadezi.Com.Vn

 

50/  CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊ

Ngành Nghề: In - Nhà In & Tư Vấn

Địa Chỉ: 72/5a Kp2 Đường 5 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8823100

Email: Congtyhoangthi@Yahoo.Com.Vn